V roku 2009 klesla tvorba emisií o 11 percent

V roku 2009 sa v priemyselných odvetviach, ktoré spadajú pod schému obchodovania s emisiami ETS, vyprodukovalo 1.887 mld. ton CO2. Je to o 11 percent menej než v roku 2008, vyplýva z predbežných štatistík, ktoré Európska komisia zverejnila 1. apríla 2010.

Medziročné porovnanie vychádza z údajov o zobchodovaných emisiách vo väčšine priemyselných inštalácií , ako i z odhadov pre tie krajiny v rámci ETS, ktoré správy ešte neodovzdali – Portugalsko, Bulharsko, Cyprus, Matla a Nórsko.

Environmentalisti hovoria, že hospodárska recesia odhalila, ako málo prísne stropy stanovuje systém ETS pre tvorbu emisií. Európske firmy budú môcť nevyužité povolenky na 80 mil. ton CO2 uplatniť pravdepodobne po roku 2012. Súčasne, kríza znižuje cenu emisií. Ak sa tieto dva fakty spoja, môže to viesť k výraznému zníženiu cien emisií v novom klimatickom režime, varujú.

„Tieto nové informácie dávajú najavo jasnejšie než kedykoľvek predtým, že EÚ musí zvýšiť svoje klimatické ambície. Stropy sú dnes nastavené nad [aktuálnu mieru tvorby] emisií a sme už za polcestou k tomu, čo sme si stanovili pre rok 2020,“ hovorí Bryony Worthington, riaditeľka klimatických kampaní Sandbag.

„Trh to viac-menej očakával. Nemyslím si, že sa to veľmi dotkne schémy obchodovania s emisiami ako takej,“ oponuje Kjersti Ulset, analytička európskeho systému obchodovania s emisiami v Point Carbon. Doplnila, že ak nič iné, štatistiky priniesli na trh istotu: „Veľa aktérov trhu sa obávalo malého množstva emisií v roku 2009, ale teraz vidia čísla a na trhu je menej neistoty.“

Ulset pre EurActiv uviedla, že cena emisií v dôsledku publikovania správy narástla o 20 centov. Komisia publikuje finálnu podobu správy na ďalší mesiac – 15. mája.