Veľká Británia bližšie k národnej schéme obchodovania s CO2

„Carbon Reduction Commitment“ (CRC) je záväzok Veľkej Británie znížiť mieru tvorby emisií CO2 do roku 2020 o 4 mil. ton ročne. Ide o rovnaký efekt, aký by sa dosiahol, ak by po britských cestách jazdilo o milión osobných automobilov menej. V rámci CRC bude mať krajina vlastnú schému obchodovania s emisiami skleníkových plynov.

Britské Ministerstvo pre energetiku a klimatické zmeny (DECC) publikovalo uplynulý týždeň (12.3.) návod pre pomoc pri zapojení sa do obchodovania s emisiami pre tie časti priemyslu, ktorých sa to bude dotýkať. Súčasne, londýnska vláda otvorila ďalšie kolo konzultácií o obchodovaní s emisiami.

„CRC by mohol pomôcť obchodníkom ušetriť celkovo miliardu libier (1,38 mld. dolárov) a súčasne im pomôcť zapojiť sa do boja proti klimatickým zmenám,“ hovorí Joan Ruddock, britská ministerka pre energetiku a klimatické zmeny.

Britská schéma obchodovania s emisiami by sa mala spustiť v apríli 2010, pričom sa počíta, že v úvodnej fáze by malo byť do nej zapojených cca 5 tis. firiem. Tie z nich, ktoré minuli v roku 2008 za nákup elektrickej energie viac ako 500 tis. libier, budú musieť súčasne vydať vyhlásenie o tom, ako energiu využili a akú uhlíkovú stopu za sebou zanechali.

Na konci roka 2010 budú musieť všetky zapojené firmy spätne nakúpiť od vlády emisné povolenky tak, aby pokryli ich celoročnú tvorbu skleníkových plynov za daný rok. Od roku 2011 budú firmy nakupovať emisné povolenky vždy v apríli s ohľadom na predpokladanú tvorbu emisií v danom roku.

Prostriedky, ktoré sa získajú predajom emisných kreditov, sa vrátia späť do firiem, avšak budú rozdelené v závislosti od miery ich technologického pokroku, energetických úspor a reálneho zníženia tvorby emisií skleníkových plynov. DECC konštatuje: „Tí, ktorí spravia najväčší pokrok v energetickej efektívnosti, budú uznaní a finančne ocenení.“

Kritické hlasy namietajú, že firmy sú o novej schéme, ktorá sa bude uplatňovať od budúceho roka, stále málo informované. Nemení na tom nič ani skutočnosť, že londýnska vláda vyvíja úsilie informovať. Neil Bentley (Konfederácia britských priemyselníkov): „Mnohé firmy nie sú informované, sú nepripravené na zapojenie do CRC a budú zažívať skutočný šok, keď sa tieto zmeny stanú zákonom.“

Konzultačná spoločnosť WSP UK odhaduje, že nové zmeny budú znamenať pre štandardné obchodné reťazce náklady do výšky 500 tis. libier, zatiaľ čo najväčší priemyselní hráči budú možno musieť zaplatiť až do milióna. Bentley v tejto súvislosti dopĺňa: „Firmy sa musia začať pripravovať na zmeny rozmýšľaním o tom, ako možno plánovať a monitorovať vlastnú energetickú spotrebu.“

Britská schéma obchodovania s emisiami sa nebude týkať prevádzok a zariadení, ktoré už sú alebo do apríla 2010 budú zapojené do európskej schémy EU ETS.

Britský priemysel vyprodukoval v roku 2007, podľa posledných údajov, 639,4 mil. ton CO2, čo je už v súlade so záväzkom v rámci Kjótskeho protokolu – znížiť emisie o 12,5 percenta v porovnaní s úrovňou v roku 1990.

Veľká Británia sa súčasne pridala i k ďalšiemu cieľu EÚ, znížiť do roku 2020 celkové európske emisie o 20 percent v porovnaní s referenčným bodom z roku 1990.

EurActiv/Reuters