„Veľká trojka“ žiada zníženie emisií o 30%

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

Dvadsaťpercentné zníženie emisií do roku 2020 nebude stačiť na rozvoj zelených inovácií a udržanie si popredného miesta v globálnej súťaži o aplikáciu environmentálne čistých technológií, tvrdí britský minister pre energetiku a klimatické zmeny Chris Huhne, nemecký minister životného prostredia Norbert Röttgen a francúzsky minister životného prostredia Jean-Louis Borloo.

Vyhlásenie ministrov troch najvplyvnejších krajín EÚ bolo uverejnené vo Financial Times. Je to prvý krát, čo takto otvorene a spolu žiadajú jednostranné zvýšenie záväzku EÚ v oblasti znižovania emisií na 30%.

„Ak ostaneme na 20% redukcii, Európa pravdepodobne prehrá súťaž v nízkouhlíkovom svete s krajinami ako Čína, Japonsko či USA, ktoré sa snažia vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre nízkouhlíkové investície“, píšu ministri.

Vyššie ambície by podľa nich vytvorili „skutočnú motiváciu pre inovácie a kroky v medzinárodnom kontexte“.

„Preto veríme, že posunutie sa k 30% je pre Európu správne.“

Pre Nemecko to znamená zásadnú zmenu doterajšieho postoja. Berlín doteraz súhlasil s oficiálnym stanoviskom EÚ, že zvýšenie záväzku na 30% má nastať len v prípade, že ostatné priemyselné krajiny prijmú na globálnych klimatických rokovaniach podobne ambiciózne ciele.

V máji dokonca francúzsky a nemecký minister priemyslu spoločne odmietli zvýšenie emisných škrtov, v záujme ochrany európskeho priemyslu.

Francúzsko však už dlhšiu dobu vysiela zmiešané signály. Na stretnutí ministrov životného prostredia v júni Borloo vyhlásil, že ďalšie krajiny už prijali porovnateľné opatrenia, čiže boli splnené podmienky na zvýšenie redukčného cieľa na 30%.

Komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard však povedala, že v tejto chvíli by taký krok nemal zmysel, keďže neexistujú vhodné podmienky.

Veľké európske priemyselné podniky sú zásadne proti sprísňovaniu. Tvrdia, že by to oslabilo konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ.

„V čase hospodárskej krízy by to európskemu priemyslu vyslalo nesprávny signál“, povedal prezident BusinessEurope Jürgen R. Thumann.

Spoločné vyhlásenie troch ministrov však môže otázku opäť otvoriť. Únia teraz diskutuje o spoločnej pozícii pre globálne klimatické rokovania v Cancúne, ktoré sa uskutočnia koncom roka.