Vodíková revolúcia v doprave? V roku 2030 má 17 percent nových nákladiakov jazdiť na vodík

Európska komisárka pre dopravu Adina Valean očakáva, že v roku 2030 bude na európskych cestách 60-tisíc nákladných vozidiel poháňaných vodíkom [EPA-EFE/Julien Warnard]

Európska energetika má za sebou rušný rok, čo platí aj pre vodík. Jeho zavŕšením sa stal Európsky vodíkový týždeň, kedy Únia obnovila partnerstvo so súkromným sektorom v oblasti vodíka. Európska komisárka pre dopravu Adina Vălean tam predstavila svoju víziu vodíkovej mobility.

Vodík by mal hrať dôležitú úlohu pri dekarbonizácii emisne náročných odvetví, ako je výroba ocele, chemický priemysel a doprava. Európska komisia odhaduje, že vodík by sa v roku 2050 mohol podieľať na zhruba 10 až 24 percentách spotreby energie.

Čo sa týka dopravy, na trhu s osobnými vozidlami by mali dominovať elektromobily. Pri nákladnej cestnej doprave vidí Komisia riešenie znižovania emisií práve vo vodíku.

Využitie vodíka v doprave prostredníctvom palivových článkov, ktoré premieňajú vodík na elektrinu, je dlhodobou ambíciou Únie.

Európa sa odkláňa od vodíkových áut

Na európskych cestách stretneme v budúcnosti viac elektromobilov než áut na vodík. Vodík má slúžiť najmä na ozelenenie priemyslu a nákladnej dopravy, v osobnej doprave s ním Komisia už vo väčšej miere neráta. Európsky projekt rozvoja vodíkových technológií chce Únia podporiť dvoma miliardami eur.

Vodíkové nákladiaky budú konkurencieschopné už v roku 2027

Ak chce EÚ dosiahnuť svoje ciele a znížiť emisie v doprave, vodíkové čerpacie stanice by mali byť do roku 2030 dostupné aspoň každých 150 kilometrov pozdĺž automobilovej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Počas svojho decembrového prejavu to uviedla eurokomisárka pre dopravu Adina Vălean.

„Tým by vznikla dostatočne hustá sieť vodíkových čerpacích staníc zaisťujúca zodpovedajúce cezhraničné prepojenie v rámci EÚ a podporu pre 60-tisíc vodíkových nákladných vozidiel, ktoré podľa našich očakávaní budú jazdiť po európskych cestách v roku 2030,“ dodala.

Sieť TEN-T je európsky projekt, ktorého cieľom je vybudovať na kontinente prepojený systém hlavných ciest, železníc, letísk a vodnej infraštruktúry.

Odhad 60 tisícov vodíkových nákladných automobilov vychádza zo štúdie, ktorú si v roku 2020 nechal vypracovať Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH JU). Podľa nej sú palivové články „veľmi sľubným riešením bezemisného pohonu pre ťažkú ​​nákladnú dopravu“.

Štúdia dospela k záveru, že nákladné vodíkové vozidlá s palivovými článkami sa môžu stať nákladovo konkurencieschopnými do roku 2027, ak cena vodíka klesne na 6 eur za kilogram. Ak by zároveň klesli aj náklady spojené s vodíkovými technológiami, na európskych cestách by mohlo v roku 2030 jazdiť zhruba 60-tisíc nákladiakov na vodík. Štúdia tiež zdôraznila aj vysokú prevádzkovú flexibilitu a relatívne krátku dobu tankovania vodíkových nákladných vozidiel.

Na to, aby sa vodíkové vozidlá na trhu uplatnili, však bude nevyhnutne potrebný legislatívny rámec.

„Bez hlavného európskeho klimatického balíčka s názvom Fit for 55 by do roku 2030 na európskych cestách jazdili iba 3 tisícky vodíkových nákladných vozidiel,“ uviedol pre portál EURACTIV úradník z Európskej komisie. So súčasnými návrhmi na dosiahnutie klimatických ambícií EÚ by sa však tento počet mal zvýšiť na 60-tisíc, vysvetlil úradník.

Naprieč Európou vznikajú vodíkové údolia

V európskych regiónoch vznikajú „vodíkové údolia“. Sú to miesta, kde sa vodík nielen vyrába, ale aj prepravuje a využíva. Aby sa nástup vodíka urýchlil, potrebujú tieto centrá  väčšiu podporu, tvrdia zástupcovia sektora. 

Brusel očakáva znižovanie nákladov

Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen by v roku 2030 mohol ekologický vodík stáť iba 1,8 eura za kilogram „Je to na dosah,“ vyhlásila na Európskom vodíkovom týždni.

Náklady na technológie by sa mohli na sľubnú klesajúcu trajektóriu dostať vďaka spoločnému financovaniu výskumu zo strany Európskej únie a priemyslu.

Použitie vodíkových palivových článkov v diaľkových vozidlách alebo autobusoch medzitým už dosiahlo dostatočnú úroveň vyspelosti, podotkla Lelia Rotaruová z komunikačného oddelenia FCH JU.

K záväzkom sa prihlásila aj koalícia veľkých výrobcov vozidiel vrátane Daimleru, Hondy a Hyundai. Tí chcú po roku 2030 nasadiť až 100-tisíc nákladných vozidiel s palivovými článkami, aby podporili dekarbonizáciu európskej dopravy.

Pre koalíciu, ktorá združuje subjekty z celého hodnotového reťazca, je kľúčová schopnosť vodíkových nákladných vozidiel splniť prevádzkové požiadavky ťažkej cestnej dopravy, pokiaľ ide o dojazd, dobu tankovania a nosnosť. Vozidlá musia byť zároveň nízkoemisné.

Komisia chce podporiť zelený vodík certifikátmi udržateľnosti

Európska komisia pripravuje celoeurópsku databázu, ktorá bude sledovať uhlíkovú stopu rôznych typov vodíka a iných nízkouhlíkových palív. Cieľom je podporiť ich využívanie v rôznych hospodárskych sektoroch.

Partnerstvo verejného a súkromného sektora

Ambiciózne slová von der Leyen a Vălean sprevádzal štart novej verzie spoločného vodíkového podniku s rozpočtom dve miliardy eur. Tretie kolo vodíkového partnerstva medzi Európskou úniou a priemyslom bolo premenované na „Partnerstvo pre čistý vodík“. Jeho cieľom je vyrábať čistý vodík za jeden a pol až tri eurá za kilogram. Hlavné využitie čistého vodíka vidí partnerstvo v priemysle a doprave.

„Partnerstvo pre čistý vodík je založené na viac ako desiatich rokoch úspešného výskumu a inovácií v Európe a teraz je pripravené prispieť k ekologickému vývoju Európy,“ uviedol Bart Biebuyck, výkonný riaditeľ FCH JU.