Výskum Deutsche Bank oponuje klimatickým skeptikom

Zdroj: Flickr; autor: SorbyRock

Správa, ktorej autormi sú vedci z Earth Institute Colombia University v New Yorku, oponuje „mylným predstavám“, ktoré môžu brzdiť investície do zelenej ekonomiky a takýmto ovplyvňovať snahu o ochranu klímy.

Obsahuje zoznam dvanástich najčastejších argumentov proti klimatickým zmenám, ako napríklad, že priemerné teploty nestúpajú, klimatickí vedci sú súčasťou konšpirácií ako aj tvrdenie, že vodná para je najrozšírenejším skleníkovým plynom. Každé tvrdenie následne konfrontujú s vedeckými dôkazmi.

„Jasným záverom správy je, že základné argumenty euroskeptikov neodporujú tvrdeniu, že ľudské aktivity spôsobujú zmenu klímy a že ide o vážnu dlhodobú hrozbu,“ povedal Mark Fulton, ktorý viedol výskum nemeckej banky.

Správa tvrdí, že hoci si veda nie je úplne istá špecifickou dynamikou klimatického systému, úlohu CO2 ako spúšťača globálneho otepľovania uznáva stále viac vedcov. Posledná správa „State of the Climate“, publikovaná Národnou oceánskou a atmosférickou administráciou USA (NOAA), napríklad hovorí, že priemerné teploty svetového povrchu a nízkej troposféry boli počas posledných troch desaťročí vyššie ako v minulosti.

Deutsche Bank je jedným z veľkých hráčov na poli klimatických investícií. Jej portfólio pre klimatické financovanie dosahuje približne 7 mld. eur. Správa má slúžiť jej investorom, ktorých rozhodnutia sa zakladajú na dostupnej vede.

„Kvôli stálosti oxidu uhličitého v atmosfére a oneskorenej reakcii klimatického systému existuje veľká pravdepodobnosť, že nás čaká budúcnosť, v ktorej bude otepľovanie trvať stovky rokov,“ tvrdí Fulton. „Nepoistiť sa proti takémuto vysoko pravdepodobnému vývoju je príliš riskantné.“

Klimatický skepticizmus sa objavil po úniku mailovej komunikácie z Univerzity East Anglia. Tá poukazuje na možnosť, že sa vedci vopred dohodli na zmanipulovaní dôkazov vo vplyvných správach Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC).

Incident, ktorý bol nazvaný „Climategate“, vypukol krátko pred klimatickou konferenciu v Kodani, ktorá zlyhala v snahe dospieť k novej záväznej klimatickej dohode.

Správa Deutsche Bank uvádza, že rôzne vyšetrovania doposiaľ nepotvrdili takéto obvinenia. Navyše, podľa správy išlo len o minimum emailov, ktoré si posielali štyri individuálne osoby, ktoré nereprezentujú širokú skupinu vedcov.