Výskum morskej biodiverzity má napriek pokroku stále veľa pred sebou

zdroj wikimedia commons

Oceány ponúkajú až 95 % obyvateľného priestoru na našej planéte. Biodiverzita hrá pre zdravý ekosystém oceánov kľúčovú rolu. Morské organizmy však musia dnes čeliť mnohým prekážkam – klimatické zmeny, neprimeraný rybolov, okysličovanie, či znečisťovanie.

Od kedy sa vedci a európske štáty začali významnejšie zaujímať o výskum biodiverzity, v moriach okolo európskeho kontinentu bolo objavených viac ako 33 000 živočíšnych a rastlinných druhov. Asi 760 z nich objavili vedci už v tomto storočí.

Dnes sa celkovo vie asi o 240 000 morských druhoch, pričom aktuálne odhady hovoria, že v morských hlbinách by sa ich mohlo skrývať od 700 000 do 2,2 milióna. Do toho ešte nie sú zarátané milióny mikroskopických baktérií.

„Za posledných 10 rokov bolo financovaných veľa iniciatív a urobil sme veľký pokrok, ale stále pred nami ostáva dlhá cesta od komplexného porozumenia morskej biodiverzity, toho ako sa mení a aké sú dôsledky týchto zmien pre ľudskú spoločnosť,“ vyhlásil Kostas Nittis, predseda Európskej rady pre námorné záležitosti (European Marine Board).

Podľa Carla Heipa z Kráľovského holandského inštitútu pre výskum mora je chápanie biodiverzity dôležité nielen z pohľadu súčasnosti, ale aj z pohľadu toho, ako ovplyvní tlak človeka a prírody budúcu biodiverzitu.

„To si vyžaduje dobrý výskum, silnú európsku spoluprácu, lepšie pozorovacie systémy, kvalitnejšiu vedeckú infraštruktúru a efektívne prepojenie na úrovni vednej politiky,“ dodáva Heip.