Vysokorýchlostné vlaky „neodpovedajú“ na problém s emisiami

"Objavil sa politický konsenzus, že investovanie do vysokorýchlostných železníc môže prispieť k hospodárskemu rastu a k zníženiu emisií uhlíka," píše v novej správe Expertná skupina pre environmentálne štúdie, ktorá pôsobí pod švédskym Ministerstvom financií ako nezávislý orgán.

Presvedčenie politikov má ďaleko od reality, tvrdia autori správy s odvolaním sa na podrobnú kvantitatívnu analýzu. Pokiaľ ide o znižovanie tvorby uhlíkových emisií v doprave, vysokorýchlostné železnice budú mať na to len minimálny vplyv. Preto by sa nemali obyvateľom Európy servírovať ako "zelená" politika.

Hoci sú zistenia správy formálne odporúčaním len pre švédsku vládu, "závery sa dajú rovnako uplatniť na ostatné krajiny EÚ, kde existujú podobné investičné stratégie", vyhlásil pre EurActiv Björn Carlén, predstaviteľ expertnej skupiny.

V mnohých krajinách, kde sa zvažuje podporenie výstavby vysokorýchlostných železničných koridorov, sa považuje projekt za zelený. Carlén zdôrazňuje, že takáto spojitosť je nesprávna: "Motivácie, ktoré sa ukrývajú za takýmito investíciami, môžu byť pozitívne, ale nemala by sa medzi nimi nachádzať snaha znižovať tvorbu emisií uhlíka."

Ak chce krajina úspešne obmedziť mieru produkcie svojich emisií, mala by skôr investovať do osvedčených schém obchodovania s emisiami. V takom prípade má šancu dosiahnuť "ďaleko väčšie" výsledky za "zjavne nižšie náklady".

Klimatická stratégia Švédskeho predsedníctva

Zatiaľ sa nedá predpokladať, aké dôsledky budú mať závery správy pre klimatickú stratégiu švédskej vlády – či už na domácej úrovni alebo na poste súčasnej predsedajúcej krajiny EÚ. Od Švédska, ktoré má vo všeobecnosti povesť lídra klimatických politík, sa očakáva, že pred decembrovou klimatickou konferenciou UNFCCC v Kodani definitívne zjednotí klimatickú stratégiu EÚ.

Klimatické diskusie v rámci EÚ sa pod vedením Švédska zameriavajú skôr na "mieru ambícií" európskej dvadsaťsedmičky a "menej na špecifiká" budúcej dohody medzi členskými krajinami, hovorí Carlén. Preto podľa neho nemožno očakávať, že by závery správy výrazne zasiahli do súčasného vývoja na európskej úrovni.