Vyššie teploty ohrozujú rast úrody ryže

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

Ryža patrí medzi najdôležitejšie plodiny na svete a je základom potravy pre ľudí v Ázii a Afrike. Ázia vyprodukuje a skonzumuje viac ako 90% z celkového svetového objemu.

Pokles produkcie môže viesť k zvýšeniu cien, obavám o potravinovú bezpečnosť a väčšiemu hladu vo svete s rastúcou populáciou.

Tím vedcov pod vedením Jarroda Welcha z Kalifornskej univerzity v San Diegu zistil, že ryži sa pri vyšších nočných teplotách darí horšie. Presný dôvod, prečo je to tak, nie je úplne zrejmý.

„Až na pár výnimiek sa väčšina štatistických štúdií o teplote a ryži zameriava na vplyv denných priemerných teplôt,“ hovoria vedci v štúdii, publikovanej online v poslednom čísle amerického časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Predošlé výskumy zistili, že vyššie maximálne denné teploty môžu byť prospešné, až kým nedosiahnu škodlivé hodnoty. Avšak vyššie minimálne denné alebo nočné teploty môžu znížiť alebo úplne zničiť úrodu.

Je to prvá štúdia, ktorá skúma vplyv denných maximálnych a minimálnych teplôt na pestovanie zavlažovanej ryže v tropických a subtropických regiónoch Ázie.

Tím, v ktorom boli vedci z Medzinárodného inštitútu pre výskum ryže (IRRI) a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), študoval údaje  z 227 ryžových fariem v šiestich ázijských krajinách.

Údaje sa zbierali počas šiestich rokov od 1994 do 1999 v rámci hlavnej štúdie IRRI o produktivite ryžových fariem v Číne, Vietname, Filipínach, Indonézii, Thajsku a Indii.

„Náš výskum je unikátny, pretože vychádza z dát zozbieraných na farmárskych poliach v reálnych podmienkach,“ hovorí Welch pre Reuters.

Analýzou dlhodobých údajov vedci zistili, že rastúce teploty počas posledných 25 rokov pravdepodobne v niektorých miestach výskumu znížili rýchlosť rastu produkcie o 10 až 20%.

Nočná teplota, ktorá závisí od ročného obdobia a svetovej strany, sa v priemere zvýšila o 0,3 až 0,6°C.

„Vidíme istý rast v maximálnych teplotách, ale oveľa zjavnejší je nárast minimálnych nočných teplôt,“ povedal Welch pre Reuters.

Straty na úrode, zapríčinené vyššími nočnými teplotami, by mohli v budúcnosti prevažovať nad ziskami, ktoré budú spôsobené trochu vyššími dennými teplotami.

Ako zistili vedci, výrazný nárast denných teplôt by tiež úrodu znížil keďže by rastliny boli viac namáhané.

IRRI už pracuje na vývoji teplomilnejších druhov. Podľa Welcha by sa farmári v niektorých oblastiach mohli prispôsobiť tak, že presunú hlavnú sezónu na chladnejšie mesiace.

„Je tu tiež možnosť, že oblasti, kde sa v súčasnosti pestuje ryža, sa stanú príliš teplými a produkcia sa presunie do chladnejších,“ dodal Welch.

Niektoré oblasti ako delta Mekongu vo Vietname dávajú až tri úrody ročne a zároveň sú najproduktívnejšie v suchých obdobiach. Presun produkcie do chladnejších oblastí bude preto obrovskou výzvou.

(Reuters)