Vznikol záručný fond pre klimatické projekty

Päť vedúcich finančných inštitúcií v EÚ na včerajšej medzinárodnej konferencii Carbon Expo oznámilo, že projektové spoločnosti a developeri už postupne prejavujú záujem zabezpečiť sa pred neistotami, ktoré dnes predstavuje obchodovanie s emisiami uhlíka po roku 2012, v rámci nového svetového klimatického režimu. 5 bánk sa združilo do tzv. „Uhlíkového fondu post-2012“.

Výsledok vyjednávaní o medzinárodnej dohode, ktorá po roku 2012 ustanoví globálny klimatický režim, je stále nejasný. Situácia si preto vyžadovala dočasné zastavenie viacerých offsetových klimatických projektov v rozvíjajúcich sa krajinách. Cieľom Fondu je do istej miery poistiť riziko neistoty z dlhodobého vývoja cien emisných povoleniek. Mal by fungovať v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (CDM), ktorý ustanovuje súčasný Kjótsky protokol a v medzinárodnom spoločenstve existuje zo strany bohatších krajín vôľa zachovať ho i do budúcnosti.

Fond predstavuje myšlienku pomoci novým offsetovým projektom tým spôsobom, že bude garantovať ich výnosnosť bez ohľadu na to, akú podobu bude mať CDM po roku 2012.

„Chceme vyslať politický signál, že veríme trhu,“ povedal pre EurActiv Fritz Wilhelm, komunikačný riaditeľ First Climate. „Garantujeme dlhodobú stálosť bez ohľadu na to, či tieto emisné kredity budú mať hodnotu aj po tom, čo vstúpi do platnosti nová klimatická dohoda,“ doplnil.

"Uhlíkový fond post-2012" je vôbec prvým finančným konceptom, ktorý sa zameriava výlučne na budúce emisné kredity, v post-kjótskom režime. Jeho celková hodnota je 125 mil. eur, pričom Európska investičná banka (EIB) do neho prispieva sumou 50 mld. mil.

Simon Brooks, viceprezident EIB pokladá za najväčší prínos Fondu zmierňovanie finančného rizika. Hovorí: „Naším kľúčovým cieľom, pokiaľ ide o vytvorenie Fondu, bolo pomôcť podnikaniu po roku 2012 tým, že ponúkame riešenie hlavných otázok, ktorým čelia developeri projektov.“ Domnieva sa, že Fond dokáže zabezpečiť väčšiu predvídateľnosť budúcich ziskov z uhlíkových kreditov. Súčasne bude garanciou dostupnosti a spoľahlivosti nákupcov offsetovo vytvorených kreditov.

Fond investuje do projektov, ktoré sa zameriavajú na veternú energetiku, manažment odpadov a technológie energetickej efektívnosti. Projekty, ktoré majú v ňom byť poistené, musia byť implementované v Ázii, Afrike a v Latinskej Amerike. V období 2013-2020  by sa malo v rámci týchto projektov vygenerovať 4 mil. certifikovaných emisných kreditov (CERs). Kredity sa budú predávať firmám v Európe ako doplnok k schéme obchodovania s emisiami uhlíka.