WWF: Na Slovensku nie je v dobrom stave polovica vôd

Zásahy na rieke Belá boli podľa ochranárov nevhodné [TASR/Milan Kapusta]

Environmentálne organizácie spúšťajú kampaň za ochranu vody. Mala by predísť nevhodným zásahom, aké sa napríklad realizovali na rieke Belá vo Vysokých Tatrách.

Do európskej kampane na ochranu vody sa zapája aj WWF Slovensko.

Spolu so stovkou environmentálnych organizácií v Európe spúšťa kampaň #ProtectWater zameranú na ochranu vody a dodržiavanie rámcovej smernice o vode.

Informovala o tom Helena Čárska z WWF Slovensko. Smernica je podľa organizácie jedným z najprogresívnejších environmentálnych zákonov Európskej únie a treba ju dodržiavať.

Väčšina európskych vôd v zlom stave

Iba 40 percent európskych vôd je podľa Čárskej v dobrom stave. „Viac ako polovicu riek, mokradí, jazier, podzemných a pobrežných vôd sme zničili. Na Slovensku nie je v dobrom stave takmer polovica vodných tokov,“ vysvetlila.

Komisia prvýkrát vyhovela iniciatíve občanov. Vodu chce chrániť európskym zákonom

Návrh na revíziu európskej legislatívy, ktorá zlepší kvalitu pitnej vody a prístup k nej, je výsledkom Európskej iniciatívy občanov z roku 2012.

Rámcová smernica o vode podľa organizácie predstavuje dobrý nástroj na zmenu situácie a ochranu vody. „Je len na politickej vôli krajiny, či smernicu naozaj efektívne využije. Teraz sa rozhoduje, či uplatníme dobre nastavený európsky právny predpis, alebo sa ho budeme snažiť degradovať,“ uviedla Čárska.

V súčasnosti prechádza smernica plánovanou revíziou. Kontrola vhodnosti sa podľa WWF Slovensko zameria na relevantnosť, účinnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach.

Zahŕňa tiež verejnú konzultáciu, ktorá potrvá do marca 2019.

Belá možno vypadne zo zoznamu

Kampaň využíva podľa Čárskej provokatívny scenár nejasnej budúcnosti piva a vyzýva ľudí v Európe, aby sa zapojili do verejnej konzultácie o smernici, ktorá je dostupná na internete.

„Nedostatočné uplatňovanie európskej smernice o ochrane vôd prináša obrovské problémy. V kampani #ProtectWater vyzývame ľudí, aby využili svoje právo a žiadali od politikov zodpovedný prístup k našim vodným zdrojom. Oslabenie právnych predpisov by mohlo vážne ohroziť vodné zdroje Európy,“ upozornila riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Prijatím smernice sa podľa Plassmann členské štáty EÚ zaviazali, že nebudú povoľovať činnosti, ktoré zhoršujú stav vôd a budú prijímať opatrenia, ktoré stav do roku 2027, naopak, zlepšia. „Prijaté opatrenia by mali predísť aj nevhodným zásahom, aké sa realizovali na rieke Belá vo Vysokých Tatrách. Vo svojom stanovisku to odsúdila aj European Wilderness Society a pristúpila k procesu vylúčenia rieky Belá zo zoznamu European Willderness Network,“ dodala Plassmann.

Za kampaňou stojí koalícia Living Rivers Europe, ktorú tvorí päť veľkých organizácií – WWF, Európska environmentálna kancelária (EEB), European Anglers Alliance, European Rivers Network a Wetlands International.