Z nadbytku povoleniek v ETS profitujú niekoľkí „papaláši“

Autor: Sura Nualpradid, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Britská nezisková organizácia Sandbag predstavila svoj každoročný pohľad na vývoj európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS), ktorý sa považuje za základný kameň politiky EÚ pre boj s klimatickou zmenou a znižovanie emisií predovšetkým z priemyselných podnikov a elektrární.

Súčasná debata sa sústreďuje na otázku nadbytku emisných povoleniek na trhu a úpravy obchodovania s cieľom dosiahnuť pôvodný zámer projektu. 25. júla Európska komisia predstavila obrysy pripravovanej zmeny harmonogramu aukcií kvót, ktoré majú platiť od budúceho roka, t.j. začiatku tretej fázy obchodovania. V období 2013-2020 sa podľa EK musia emisie z priemyselných zariadení znížiť o 21 % v porovnaní s rokom 2005.

Minulotýždňový návrh krátkodobého opatrenia však sklamal najmä environmentalistov, keďže nešpecifikoval aukciu akého objemu povoleniek chce EK odložiť. Komisia i mimovládne organizácie sa navyše zhodujú na tom, že vzhľadom na existujúcu nadmernú alokáciu a recesiu je potrebné uskutočniť dlhodobé štrukturálne reformy. Ich možnosti vypracuje EK najskôr až na jeseň.

Podľa výpočtov organizácie Sandbag je potrebné z 3. fázy obchodovania stiahnuť 3,1 gigatony povoleniek, a to permanentne. V dlhodobom horizonte odporúča tri kroky:

  • Vytvoriť ambiciózny strop pre fázu 4 obchodovania aj s lineárnym redukčným faktorom na úrovni asi 2,52 %, v súlade s míľnikmi pre jednotlivé odvetvia v nízkouhlíkovej cestovnej mape EÚ do roku 2050,
  • Vytvoriť permanentný korekčný mechanizmus pre prípad poklesu dopytu po povolenkách spôsobenom vonkajšími vplyvmi,
  • Zaviesť kontroly cien pre ofsety, aby sa pri ich využití zaistila doplnkovosť.

Kto sú uhlíkoví papaláši?

Až 78 % vzniknutého nadbytku bezplatne pridelených povoleniek pripisujú desiatke firiem z odvetvia ocele a cementu – tzv. uhlíkoví papaláši (carbon fat cats).

Z predaja povoleniek pritom podľa vlastných výročných správ mali získať príjmy vo výške najmenej 1,8 miliardy eur. Konzervatívny odhad Sandbagu hovorí o potenciálnych príjmoch vo výške 3,4 miliardy eur.

Najväčšie príjmy z predaja odhaduje pre spoločnosť Arcelor Mittal – 1,264 miliardy eur. Tú pred pár dňami vyzvala, aby sa vzdala 3 % svojich nevyužitých povoleniek, čím by dosiahla uhlíkovú neutrálnosť prebiehajúcich olympijských hier v Londýne, ktoré sponzoruje. (EurActiv, 30.7.2012)

 

Zdroj: Sandbag, 2012

Spoločnosť U.S. Steel Košice sa v konkurencii top uhlíkových papalášov nepresadila. Autor správy Damien Morris pre EurActiv potvrdil, že U.S. Steel Košice sa v ich zozname umiestnila na 12. priečke. V období 2008 – 2011 vypustili 33,5 metrických ton ekvivalentu CO2, pričom pridelený objem bol 43,2 miliónov povoleniek. Vznikol im tak nadbytok 9,7 milióna povoleniek.

Morris dodal, že „veľkosť nadbytku má len málo spoločného s uhlíkovou efektívnosťou prevádzkovania firmy a prevažne je znamením toho, ako veľmi zle sa posúdili projekcie emisií pri prideľovaní bezplatných povoleniek (najmä kvôli recesii) a tiež toho, ako efektívne tieto firmy lobovali u vlád EÚ.“

Európsky oceliarsky priemysel odmieta akékoľvek zásahy do súčasných pravidiel ETS v snahe umelo zvýšiť cenu povoleniek a upozorňuje na riziko oslabenia pozície európskych firiem v konkurencii s tými, kde neplatí rovnako prísna emisná legislatíva.

„Priemysel vyžaduje istotu … Žiadame členské štáty, Európsky parlament  a Komisiu, aby dodržala svoje sľuby a zastavila jednostrannú politiku, zatiaľ čo ostatné krajiny sa k ničomu nezaviazali,“ uviedlo združenie Eurofer minulý týždeň.