Za šírenie vírusov môže vplyv ľudí na divoké zvieratá, tvrdí štúdia

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Martin Divisek]

Lov, poľnohospodárstvo a globálne presúvanie ľudí do miest viedli k masívnemu poklesu biodiverzity a zvýšili riziko nebezpečenstva šírenia vírusov ako COVID-19 zo zvierat na ľudí.

Článok je prevzatý z The Guardian, mediálneho partnera EURACTIV.com.

Štúdia austrálskych a amerických vedcov naznačuje, že príčinou súčasnej pandémie je pravdepodobne zvýšený ľudský kontakt s voľne žijúcimi živočíchmi. Popisuje tiež, ktoré zvieratá najpravdepodobnejšie prenášajú patogény na ľudí.

Vedci sa pozreli na 142 vírusov, o ktorých je známe, že sa preniesli zo zvierat na ľudí a porovnali ich s červeným zoznamom ohrozených živočíchov IUCN.

Domestikované zvieratá ako hovädzí dobytok, ovce, psy a kozy zdieľali s ľuďmi osemnásobne viac vírusov ako voľne žijúce cicavce.

Divoké zvieratá, ktoré sa dobre prispôsobili prostrediu, v ktorom dominuje človek, takisto zdieľajú s ľuďmi viac vírusov. Hlodavce, netopiere a primáty, ktoré často žijú medzi ľuďmi a blízko ich domov a fariem, boli hostiteľmi 75 percent všetkých vírusov. Len netopiere sú spájané s chorobami ako SARS, Nipah, Marburg a Ebola.

Štúdia uverejnená v časopise Proceedings of the Royal Society B popisuje, že riziko prenášania nákazy na človeka bolo najvyššie medzi ohrozenými voľne žijúcimi živočíchmi, ktorých populácia sa znížila najmä v dôsledku lovu a obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a stratou ich biotopu.

„Ľudský zásah do biologicky rozmanitých oblastí zvyšuje riziko prenášania nových infekčných chorôb tým, že umožňuje nové kontakty medzi ľuďmi a voľne žijúcimi živočíchmi…. Zistili sme, že druhy primátov a netopierov nosia podstatne viac zoonotických vírusov v porovnaní so všetkými ostatnými druhmi,“ hovorí štúdia.

„Prenášanie vírusov zo zvierat je priamym výsledkom našich činností , ktoré ovplyvňujú voľne žijúce živočíchy a ich biotopov,“ uviedla vedúca autorka štúdie, Christine Kreuder Johnson. Johnson je riaditeľka EpiCenter for Disease Dynamics na One Health Institute, čo je program veterinárnej fakulty UC Davis School.

„Dôsledkom je, že s nami zdieľajú svoje vírusy. Naša činnosť súčasne ohrozuje prežitie druhov a zvyšuje riziko nákazy. V nešťastnom súzvuku mnohých faktorov to vedie k chaosu, v ktorom sa práve nachádzame,“ uviedla.

„Pri interakcii s divočinou a pri činnostiach, ktoré privádzajú do kontaktu ľudí a divoké zvieratá musíme byť naozaj opatrní. Očividne nechceme pandémiu tohto rozsahu. Musíme nájsť spôsoby bezpečného spolunažívania s voľne žijúcimi živočíchmi, keďže naozaj netrpia nedostatkom vírusov, ktorými nás môžu nakaziť,“ povedala Johnson.

Expertka na environmentálne právo: Odhaľovanie zločinov proti životnému prostrediu je problematické

Znečistenie vôd či nelegálne skládkovanie – zločiny proti životnému prostrediu nás stoja miliardy a je ťažké ich spätne vysledovať a stíhať. Správa európskej mimovládnej organizácie EEB sa snaží upozorniť, aký závažný problém ide.

Viac ako dvesto organizácií, ktoré sa venujú voľne žijúcim zvieratám napísalo list Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), v ktorom ju vyzvali, aby krajinám odporučila obozretný prístup k obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi, ktorý má hodnotu niekoľkých miliárd dolárov. Žiada aj trvalý zákaz trhovísk s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami a zákaz ich využívania v tradičnej medicíne.

Pisatelia listu za pôvod pandémie COVID-19 označujú trh s voľne žijúcimi živočíchmi v Číne. Na ľudí sa preniesla v dôsledku tesnej blízkosti divokých zvierat a ľudí.

Skupiny, medzi ktoré patrí International Fund for Animal Welfare, Zoological Society of LondonPETA tvrdia, že zákaz trhov s voľne žijúcimi živočíchmi na celom svete pomôže predchádzať šíreniu chorôb a vyriešilo by jeden z hlavných dôvodov miznutia druhov.

„Toto rozhodné opatrenie by bolo v rámci mandátu WHO prvým účinným krokom k prijatiu preventívne odmietavého prístupu k obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ktorý predstavuje riziko pre ľudské zdravie,“ píše sa v liste.

Organizácie tvrdia, že zoonotické choroby sú zodpovedné za viac ako dve miliardy prípadov ľudských chorôb a viac ako dva milióny ľudských úmrtí každý rok, vrátane Eboly, Mers, HIV, tuberkulózy hovädzieho dobytka, besnoty a leptospirózy.

List nadväzuje na výzvu vedúcej predstaviteľky OSN pre biodiverzitu, Elizabeth Maruma Mrema na globálny zákaz trhov s voľne žijúcimi živočíchmi.

Mrema ako úradujúca výkonná tajomníčka Dohovoru OSN o biologickej diverzite zdôrazňuje, že najmä v Afrike sú milióny ľudí závislé od potravy v podobe divo žijúcich zvierat a preto je treba rozmýšľať nad ich alternatívami.

Existuje dohovor Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ktorý reguluje medzinárodného obchodu s ohrozenými zvieratami a rastlinami. Sekretariát dohovoru CITES sa odmieta zapojiť do debaty o pôvode COVID-19. V stručnom vyhlásení Cites uvádza: „Otázky týkajúce sa zoonotických chorôb sú mimo právomoci Cites a sekretariát nemá právomoc predkladať pripomienky k najnovším správam o možných spojeniach medzi ľudskou spotrebou voľne žijúcich zvierat a COVID-19.“