„Zabijakov“ klímy medzi slovenskými europoslancami nemáme

Zdroj: Európsky parlament

Environmentálne mimovládne organizácie si posvietili na postoj členov Európskeho parlamentu v 11 kľúčových hlasovaniach v oblasti klimatickej politiky počas posledných 5 rokov.

Zohľadňovali pritom, či sa pri hlasovaní rozhodli v prospech alebo proti ambicióznym opatreniam na ochranu klímy.  

Vybrané hlasovania sa týkali rôznych otázok klimatickej politiky, napríklad

  • backloadingu povoleniek v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami,
  • postupného odstránenia dotácií pre fosílne palivá,
  • podpory opatrení na zníženie spotreby energie,
  • poskytnutia klimatického financovania pre najchudobnejšie krajiny sveta,
  • podpory pre možné navýšenie cieľa zníženia emisií do roku 2020 na 30 %, či
  • trojice záväzných cieľov v súlade s plánom pre dekarbonizáciu hospodárstva do roku 2050. 

Skóre každého europoslanca začína na 50 (nerozhodnutý) a následne sa posúva smerom ku kategórii „klimatického šampióna“ alebo „klimatického zabijaka“. Do druhej kategórie sa žiadny zo slovenských europoslancov nedostal.  

Spomedzi slovenských europoslancov získala klimaticky najpriaznivejšie skóre Monika Flašíková Beňová – 100. „Climate-friendly“ výsledok dosiahla v prípade všetkých sledovaných hlasovaní.

Do kategórie „klimatických šampiónov“ zaradili autori rebríčka ešte Moniku Smolkovú (skóre 97), Katarínu Neveďalovú (96) a Vladimíra Maňku (95).

Všetci spomínaní europoslanci sú zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP (S&D) a strany SMER-SD.

Boris Zala a Sergej Kozlík sa s konečným bodovaním 90, resp. 74, ocitli v skupine skôr klimaticky priaznivých poslancov. Ďalej nasledovali europoslanci, ktorí podľa analyzovaných parametrov nie sú v oblasti klímy rozhodnutí, a to Jaroslav Paška (skóre 55), Alajos Mészáros (47) a Peter Šťastný (41).

Rebríček slovenských zástupcov uzatvára konzervatívnejšia štvorica, ktorá hlasovala skôr proti klimatickým politikám – Miroslav Mikolášik a Anna Záborská, obaja so skóre 39, Eduard Kukan (38) a Edit Bauer (32).

Ako pre EurActiv potvrdil jeden z autorov projektu Laurence Watson, bodovanie europoslancov ešte nie je dokončené a pracuje sa na ďalších funkciách nástroja, ktoré by mali byť dostupné v priebehu nasledujúceho mesiaca.

Odporcovia ambicióznych klimatických politík únie tvrdia, že si Európa v globálnej hospodárskej súťaži nemôže dovoliť politiky, ktoré prinútia jej priemysel a teda aj pracovné miesta odísť do menej klimaticky uvedomelých častí sveta, napríklad do Číny.

Zástancovia, naopak tvrdia, že už včera bolo neskoro a Európa musí ísť v boji proti globálnemu otepľovaniu zvyšku sveta príkladom.

Pozície

"Z viacerých dostupných štúdií vyplýva, že ak v snahe o znižovanie emisií CO2 nebudeme dôslední, náklady a riziká klimatických zmien môžu mať negatívny dopad nielen na pokles hospodárskeho rastu, ale predovšetkým môžu významným spôsobom vplývať na ľudské životy", hovorí na margo europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, S&D).

"Európska únia si už v Stratégii Európa 2020 stanovila v tejto oblasti ambiciózne ciele smerom k podpore nízko uhlíkového hospodárstva, v ktorých plánuje aj po roku 2020 ďalej pokračovať. Tieto politiky si zaslúžia konštruktívnu podporu. To znamená takú, aby zároveň nedochádzalo k ohrozovaniu konkurencieschopnosti EÚ a jej členských štátov."