Začali globálne klimatické rokovania

V Bangkoku sa stretli vyjednávači krajín z celého sveta, aby dohodli podobu globálnej klimatickej politiky po roku 2012, kedy vyprší platnosť Kjótskeho protokolu. Kompromis chcú nájsť najneskôr v roku 2009.

Rokovania sú výsledkom konferencie na Bali z decembra minulého roka. Zástupcovia krajín sa zhodli na nutnosti hľadať globálnu dohodu o klimatických zmenách, predstavy o detailoch sú však rôzne.

Európska únia sa jednostanne zaviazala, že do roku 2020 zníži emisie skleníkových plynov o 20% (oproti úrovni z 1990). Ak by s takým záväzkom súhlasili ostatné vyspelé ekonomiky, je pripravená zaviazať sa až k 30% zníženiu.

Spojené štáty však nie sú ochotné prijať žiadny záväzok znižovania emisií, pokiaľ ho neprijmú rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína a India. Tie si však myslia, že bremeno by mali niesť najmä vyspelé krajiny, ktoré majú najväčší podiel na dnešnom stave.

Japonsko zas nesúhlasí s tým, aby sa úroveň porovnávala s rokom 1990. Podľa Tokia tím EÚ získava neférovú výhodu, keďže integrovala stredoeurópske krajiny, ktoré zažili v 90. rokoch pokles priemyselnej výroby a tým aj emisií.