Začali vyjednávania o obmedzení emisií v leteckej doprave

Rada ministrov 18. apríla potvrdila pôvodnú spoločnú pozíciu, prijatú v decembri, čím posunula návrh na zahrnutie leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami do druhého čítania v Parlamente. Rada a Parlament tak majú stále rozdielny názor na to, ako prísne majú byť regulácie.

V prvom čítaní Parlament žiadal, aby všetky letecké linky smerujúce do alebo z EÚ boli zahrnuté do systému obchodovania s emisiami (ETC) už od roku 2011. Sektor ako taký má znížiť emisie CO2 o 10% v porovnaní s priemerom 2004-2006, a až 25% emisných povoleniek má byť obchodovaných, nie prideľovaných bezplatne.

Rada však navrhuje menej prísny postup. Letecká doprava by mala byť zahrnutá do ETS až od 2012 a úroveň emisií by sa mala udržať na priemere 2004-2006, nie znížiť. Okrem toho, až 90% povoleniek má byť poskytnutých bezplatne, čo zníži tlak na letecký sektor.

Parlamentný spravodajca k tejto otázke Peter Liese (Zelení, Nemecko) má teraz tri až štyri mesiace na hľadanie kompromisu na základe spoločnej pozície Rady. Prvé hlasovanie sa vo Výbore pre životné prostredie uskutoční o mesiac, 27. mája. Na plenárnom zasadnutí sa bdue rozhodovať 7. júla.

Slovinské predsedníctvo by chcelo otázku uzavrieť už počas tohto polroka bez toho, aby sa preniesla do zdĺhavej „zmierovacej fázy“ – formálneho vyjednávania medzi Radou a Parlamentom v prípade, že v druhom čítaní nenájdu spoločný postoj.

Parlament však tak ľahko neustúpi. V interview pre EurActiv Liese zdôraznil, že „podstatná miera obchodovania s povolenkami“ zabráni aerolinkám aj v tom, aby preniesli podstatnú časť neexistujúcich nákladov za povolenky na cestujúcich. Okrem toho má vyšší podiel obchodovaných povolenie vytvoriť na trhu nutnú mieru konkurencie.