Zákon o odpadoch narušuje vnútorný trh, tvrdia združenia

K požiadavke Republikovej únie recyklačného priemyslu o stiahnutie návrhu z rokovania Parlamentu sa dnes pridali predstavitelia IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktorá združuje najväčšie domáce a zahranične spoločnosti v oblasti informačných technológií a spoločnosti SEWA, ktorá zabezpečuje kolektívne plnenie v oblasti elektroodpadu.  

Predstavitelia profesných združení vnímajú pripravovaný zákon, ako nedostatočne pripravený a nekvalitný. „Čo sa udialo je to, že sme v situácii kedy zákon ide do druhého čítania  a sami poslanci vládnej strany Smer predstavili viac ako 160 pozmeňovacích návrhov,“ povedal prezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

„Argumentácia, že tieto vylepšenia sú len technického charakteru neobstojí, pretože je tam aj mnoho vecných zmien, ktoré menia aj podstatne záležitosti. To znamená, že odvolávať sa na dvojročnú prípravu aj za účasti priemyslu je dnes irelevantné,“ dodal Lelovský.

Združenia preto vyzývajú predsedu vlády Róberta Fica, aby návrh stiahol z rokovania a prepracoval. „Premiér by mal zvážiť a rozhodnúť sa správne v tom zmysle, že tento zákon by mal byt prepracovaný a mal by dostať sľubu, ktorý zaznel v roku 2012. Mali by sme dostať nový moderný zákon, ktorý zodpovedá európskej legislatíve, situácii, ktorá je dnes na odpadovom trhu a moderným princípom,“ tvrdí prezident ITAS.

Profesné organizácie vidia najmä dva závažné problémy nového zákona. Výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák upozorňuje na proces autorizácie organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorý vytvára rizikové prostredie pre korupciu. „Inštitút autorizácie má nejasné pravidlá..Nejasné pravidlá znamenajú podhubie pre klientelizmus, čo znamená, že len vybraní môžu licenciu získať,“ vysvetlil.

Za najzávažnejší problém však vnímajú najmä riziko monopolizácie trhu s odpadmi, na ktoré v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania upozornila aj Európska komisia. V decembri Komisia  vyslovila obavu nad ustanoveniami zákona, ktoré umožňujú obciam uzatvoriť zmluvu výlučne s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Exkluzivita zmlúv by tak mohla mať „negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu.“

Európska komisia zákon aj naďalej monitoruje a vníma ho „predbežne pozitívne“ potom, čo jej delegácia Ministerstva životného prostredia na čele so štátnym tajomníkom Vojtechom Ferencom „dovysvetľovala,“ ako plánuje zabrániť monopolizácii slovenského trhu s odpadmi.  

Výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA je však presvedčený, že európska exekutíva potvrdí obavy slovenských združení. „V momente, ako bude schválený zákon a zaslaný na notifikáciu Komisii sa dozvieme to isté, že navrhnutý systém narúša fungovanie vnútorného trhu,“ dodal na záver.

V prípade, že Slovenský zákon bude v rozpore s európskymi pravidlami Slovensku hrozí tzv. infringement, ktorý môže viesť až k súdnemu procesu na Európskom súdnom dvore.