Zelená doprava si žiada viac regulácií

Zatiaľ čo je nevyhnutné podporovať trhové riešenia, „trh samotný pravdepodobne neprinesie“ nevyhnutné riešenie environmentálnych otázok dopravy, povedal 9. marca Karl Falkenberg, generálny riaditeľ DG životné prostredie. Preto je podľa neho nevyhnutná aj úloha „správnych regulácií“.

Hospodársky rozvoj a ochrana životného prostredia nie sú nezlučiteľné ciele, tvrdí generálny riaditeľ. Poslucháčom ponúkol prirovnanie k ľudskému srdcu: „Človek má vo svojom srdci dve komory a je zdravý vtedy, ak sú obe silné a fungujú správne.“

Podpora technologických inovácií

Odpoveďou na súčasné environmentálne výzvy môžu byť technologické inovácie. Na druhej strane, „technológie sa vyvíjajú na základe požiadaviek trhu“, pričom „trh zlyhal vo vysielaní správnych signálov“, domnieva sa Falkenberg.

Technologické inovácie v oblasti dopravy je potrebné stimulovať prostredníctvom regulácií. Falkenberg a ostatní účastníci ocenili finančné opatrenia amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý sa rozhodol investovať do tamojšej infraštruktúry spôsobom, ktorý „ozelení hospodárstvo USA“.

V USA má Kongres „82 mld. dolárov na investovanie v oblasti infraštruktúry a má jeden týždeň na prijatie rozhodnutia, ako sa peniaze investujú“, povedal taliansky europoslanec Paola Costa (ALDE), predseda Výboru EP pre dopravu. Doplnil: „Ak to porovnáme s EÚ, je to niečo úplne odlišné.“

Falkenberg porovnal americký a európsky balík pre hospodársku obnovu: „Môžete jednoducho identifikovať 150 mld. dolárov na ozelenenie hospodárstva USA.“ Doplnil, že ani EÚ by nemala otáľať s definovaním zelenej hospodárskej stratégie, pretože čím neskôr sa zobudíme, o to ťažšie to bude.

Matthias Reute, generálny riaditeľ DG energetika a doprava, sa vyjadril v prospech proaktívneho prístupu EÚ v otázke „uhlíkovej ekonomiky“. Podľa neho by sa mali ako Brusel tak i členské štáty touto témou vážne zaoberať. Európa je „dobrá v technológiách“ a je jednou z tých, ktorí udávajú technologický trend. Preto by mala „stavať“ na tejto svojej konkurenčnej výhode.

Falkenberg, Reute a iní vystúpili so svojimi prejavmi na úvod dvojdňovej konferencie o budúcnosti dopravy. Uskutočnila sa v Bruseli. Komisia si od podujatia sľubuje viac námetov pre Bielu knihu o doprave, ktorú plánuje vydať v júni tohto roka.