Zelená kniha (zelenšej) dopravy

Na jeseň minulého roka predstavila Komisia dokument „Za novú kultúru mestskej mobility,“ tzv. zelenú knihu dopravy. Je odpoveďou na dopravné problémy, ktorým musia európske mestá čeliť čoraz častejšie.

Až 2/3 obyvateľov EÚ žijú v mestách, ktorých priemyselná výroba sa na tvorbe HDP podieľa 85 percentami. Vďaka kombinácii týchto dvoch reálií sú európske mestá obeťou častých dopravných zápch, nadmerného znečistenia ovzdušia, či vysokej prašnosti.

Negatívne faktory sa podpisujú pod zvýšené bezpečnostné a zdravotné riziká obyvateľov miest a ich zníženú mobilitu.

Zelená kniha má za cieľ pozdvihnúť „kultúru v mestskej doprave.“ Jej snahou je motivovať k pretváraniu miest, aby sa stali zelenšie, bezpečnejšie a aby boli systémy verejnej dopravy dostupnejšie a bezpečnejšie.

Publikácia dokumentu odštartovala verejné pripomienkové konanie, ktoré skončilo 15. marca 2008. V súčasnosti sa pripomienky vyhodnocujú a začiatkom jesene sa očakáva zverejnenie návrhu akčného plánu mestskej mobility. Ten by mal stanoviť časový plán pre naplnenie cieľov a na základe princípu subsidiarity rozdeliť úlohy jednotlivým úrovniam samospráv.