Zelené technológie motorom energetickej bezpečnosti?

Autor: xedos4, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) naznačuje, že technológie, ktoré získavajú energiu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) výrazne prispeli k zvýšeniu energetickej bezpečnosti a to o celých 7 percent.

Úroveň emisií skleníkových plynov by bola v roku 2012 o 7 percent vyššia prípade, že by EÚ v roku 2005 nepresadila novú stratégiu  pre OZE, uvádza sa ďalej v správe.

Ďalšími faktormi, ktoré v únii prispeli k zníženiu objemu emisií CO2 boli politiky Komisie zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti a podporu zavádzania zelených technológií.

Najviac nahradzovaným zdrojom energie bolo pritom uhlie, ktorého spotreba by bola až o 13 percent vyššia. V prípade, že by EÚ nevyužívala OZE, spotreba zemného plynu by bola vyššia o  7 percent.

„Obnoviteľné zdroje energie sa rýchlo stali jedným z veľkých úspechov EÚ,“ vyhlásil výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx.

Podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe únie sa v roku 2013 pohyboval na úrovni 15 percent, čo je o 3 percentá nad hranicou stanovenou v OZE smernici. Únia by tak nemala mať problém do roku 2020 dosiahnuť predpísaných 20%. Nový klimaticko-energetický balík do roku 2030 už túto hranicu posúva na 27%.

Najúspešnejšie sa OZE uchytili vo Švédsku, Lotyšsku, Fínsku a Rakúsku, kde v roku 2013 tvorili viac ako tretinu konečnej spotreby energie. Na Malte, v Luxembursku, Holandsku a vo Veľkej Británii to bolo pod 5% spotreby.

Členské štáty  v roku 2013 využívali najviac obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie alebo chladenie. EÚ pritom využíva až polovicu dovezených energií práve na tento účel.

Budúcnosť OZE

Výkonný riaditeľ EEA verí, že OZE môžu byť výhodné aj z ekonomického hľadiska. „Môžeme pokračovať v nastavenom trende. Ak by sme podporili inovácie v tejto oblasti, tie by sa mohli stať motorom európskeho hospodárstva. Zároveň by sa znižovali emisie a vytvárali pracovné miesta,“ vyhlásil Bruyninckx.

EEA tak reflektuje plány Európskej komisie, ktorá vo svojom návrhu pre Energetickú úniu plánuje EÚ prinavrátiť pozíciu lídra v oblasti zelených technológií. Podpredseda Komisie pre energetickú úniu upozornil, že EÚ v tejto oblasti stráca v prospech iných krajín. „Keď sa pozrieme na top 10 spoločností vyrábajúcich fotovoltaické zariadenia, ani jedna nie je európska,“ povedal Šefčovič.

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe únie sa podľa výpočtov EEA musí zvýšiť až na úroveň 55-75 percent ak chce EÚ dosiahnuť ambiciózny cieľ prejsť do roku 2050 na nízkouhlíkové hospodárstvo.