Znečistenie ovzdušia vedie k cukrovke

Zdroj: EurActiv.com

„Naše výsledky naznačujú, že vystavenie znečisteniu ovzdušia emisiami z dopravy urýchľuje u malých detí rozvoj cukrovky prvého typu,“ vyhlásili autori štúdie Andreas Beyerlein a Miriam Krasmann z mníchovského inštitútu na výskum diabetes.

Vedci zozbierali dáta od 671 mladých pacientov so skúmaným typom diabetes registrovaných v nemeckom Bavorsku v priebehu piatich rokov a následne porovnávali kedy boli malé deti diagnostikované a ich vystavenie rôznym znečisťujúcim látkam v okolí.

Do úvahy vzali aj iné faktory, ako napríklad história cukrovky v rodine, úroveň vzdelania rodičov, či index telesnej hmotnosti dieťaťa.

 Z výsledkov analýzy vyplýva, že u detí vystavených vysokej miere znečistenia ovzdušia sa cukrovka prvého typu prejavila v priemere o tri roky skôr, ako u detí  zo „zdravších“ oblastí.

Cukrovka prvého typu je pritom najčastejším chronickým ochorením u detí a mládeže. Každoročne je celosvetovo zaznamenaných 65 000 nových prípadov s ročným tempom rastu približne 3 percentá.

Najväčší vplyv na rozvoj diabetes u detí majú podľa mníchovských vedcov oxid dusičitý a jemné prachové častice s priemerom menším ako 10 mikrogramov na meter kubický (PM10). Obe tieto látky sú úzko spojené so sektorom dopravy a výfukovými plynmi.

Práve týmto nebezpečným látkam sú každodenne vystavení aj obyvatelia troch slovesných regiónov a mesta Bratislava a Košice.

Slovensku za nedostatočnú ochranu obyvateľov pred týmito látkami dokonca hrozí právny proces s Európskou komisiou. Komisia varovala slovenské štátne orgány ešte vo februári 2013. Tie však podľa nej neprijali potrebné opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov ohrozených regiónov, ktoré mali vstúpiť do platnosti už v roku 2005.

Drobné prachové čiastočky okrem diabetes preukázateľne zvyšujú aj riziko rakoviny a pľúcnych chorôb. Európska environmentálna agentúra predpokladá, že škodlivé látky v ovzduší každoročne spôsobujú 430 000 predčasných úmrtí len v EÚ. Celosvetovo by to mohlo podľa Svetovej zdravotníckej organizácii byť až 7 miliónov úmrtí ročne.