Dobre navrhnutý aukčný systém je základom rozvoja obnoviteľnej energie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračná fotografia. [EPA-EFE/Jesus Diges]

Aukcie sú kľúčovým politickým nástrojom na podporu nákladovo efektívneho rozvoja obnoviteľnej energie. Dôležité je, aby ich politici prispôsobili miestnym podmienkam trhu, píšu Geoffrey Ho, Corinna Klessmann a Fabian Wigand.

Corinna Klessmann je riaditeľkou tímu energetickej politiky konzultačnej spoločnosti Guidehouse v Berlíne. Geoffrey Ho a Fabian Wigand sú zástupcami riaditeľa v Guidehouse.

Politici na celom svete stále častejšie využívajú aukcie pri realizácii projektov obnoviteľných zdrojov energie. Táto forma dražieb pomáha stanoviť nielen úroveň dotácií pre zdroje čistej energie, ale uľahčuje aj rozhodovanie, ktoré projekty nakoniec podporu dostanú.

Aukcie určujú cenové hladiny na trhovom základe na rozdiel od taríf, ktorých výšku stanovujú vládne orgány. Okrem toho podporujú nákladovo efektívny rozvoj projektov obnoviteľnej energie a odhaľujú skryté náklady uchádzačov. Poskytujú tiež transparentný a objektívny spôsob prideľovania finančnej podpory a pomáhajú vládam efektívne plánovať rozšírenie kapacity obnoviteľnej energie.

Diskusia | Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?

Ako nastaviť legislatívu, aby rešpektovala záujem občanov a samospráv a zároveň nebola bariérou v rozvoji OZE? Pomohli by udržateľné kritériá pre rozvoj obnoviteľnej energie? Sledujte diskusiu venovanú práve týmto otázkam.

V krajinách Európskej únie a Energetického spoločenstva (skupina susedných krajín, väčšinou v juhovýchodnej Európe, ktoré sa integrujú na európsky trh s energiou) sú aukcie obnoviteľnej energie definované v takzvaných pravidlá štátnej pomoci (Usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020). Tie súčasné platia do roku 2021 a Komisia momentálne pracuje na ich revízii.

V navrhovaní a realizácii aukcií obnoviteľnej energie neexistuje univerzálny prístup. Návrh však musí zohľadňovať miestny kontext a rozdiely medzi krajinami, najmä pokiaľ ide o zrelosť trhu s obnoviteľnou energiou a mieru liberalizácie energetického sektora.

Krajiny s rodiacim sa sektorom obnoviteľnej energie čelia v porovnaní s vyspelejšími trhmi mnohým výzvam. Nasledujúci text hovorí o niektorých hlavných aspektoch tohto problému. Tie vychádzajú zo skúseností firmy Guidehouse, ktorá poskytuje poradenstvo politikom pri aukciách obnoviteľnej energie na celom svete, vrátane európskych výskumných projektov (napr. AURES ) či Európskej banky pre obnovu a rozvoj a ďalším rozvojovým inštitúciám

Dostatok času investorom

Krajiny, ktoré majú rozvinutý trh s obnoviteľnou energiou, majú zvyčajne v zásobníkoch veľké množstvo potenciálnych projektov. Naopak trhy, ktoré sa len začínajú rozvíjať, nemajú v tomto smere často konkrétne plány. Navyše, proces povoľovania projektov obnoviteľnej energie môže byť v niektorých krajinách relatívne nový a nevyskúšaný.

Politici, ktorí chcú zorganizovať aukciu, by mali zvážiť, aké projekty sú dlhodobo naplánované a poskytnúť uchádzačom dostatok času na identifikáciu a rozvoj nových. To môže trvať dlho, najmä ak je súčasťou hodnotenie vplyvu na životné prostredie a ďalšie povoľovacie konania. Ak je harmonogram aukcie príliš uponáhľaný alebo ak je aukčná kapacita nastavená príliš vysoko, tak vysúťažené ceny môžu stratiť konkurencieschopnosť.

Minulé skúsenosti

Na rozvíjajúcich sa trhoch by si tvorcovia politík mali dobre premyslieť kvalifikačné kritériá, ktoré musia navrhovatelia projektov splniť, aby sa mohli zúčastniť aukcie.

Napríklad pre miestnych investorov, v krajine bez prevádzkových projektov obnoviteľnej energie, je nemožné splniť požiadavky vychádzajúce z predchádzajúcich skúseností. Orgány musia nájsť strategickú rovnováhu medzi budovaním miestneho sektora a dôrazom na medzinárodné skúsenosti. Bežným prístupom je umožniť miestnym a medzinárodným spoločnostiam zapojiť sa do aukcie ako konzorcium.

Táto otázka skúseností sa týka aj financovania projektov obnoviteľnej energie. Aj keď sa miestne banky zvyčajne chcú zapojiť do financovania rodiaceho sa odvetvia v krajine, v porovnaní s medzinárodnými veriteľmi môžu mať obmedzené skúsenosti. Tento problém nastane, ak sa pri aukcii  napríklad od uchádzačov požaduje, aby preukázali spoľahlivý plán a zdroje financovania a zdroje financovania.

V Berlíne budú povinné solárne panely na nových aj zrekonštruovaných budovách

Solárny zákon začne v Berlíne platiť od roku 2023. Súkromní vlastníci budov tak budú musieť pri rekonštrukcii staršej budovy aj pri stavbe novej nainštalovať na strechy fotovoltické systémy. Majiteľov budov môže finančná náročnosť opatrenia od obnovy odradiť, tvrdia kritici.

Inštitucionálne zázemie

V mnohých krajinách sú aukcie obnoviteľných zdrojov súčasťou širšieho programu reformy energetického sektora. Tieto regulačné zmeny spôsobujú investorom a veriteľom neistotu. Tú je však možné riešiť obozretným navrhovaním aukcií, ako ukazujú nasledujúce dva príklady.

Podľa usmernení o štátnej pomoci by mala byť prevádzková pomoc poskytovaná ako prirážka k trhovej cene, pričom výrobca predáva svoju elektrickú energiu priamo na trhu. Aj keď je to na liberalizovaných trhoch spravidla jednoduché, mnohým krajinám Energetického spoločenstva stále chýba likvidný veľkoobchodný trh s energiou, a preto neexistuje jasná trhová cena.

V takom prípade sú potrebné prechodné opatrenia, kým nebude možné zaviesť mechanizmus podpory viazaný na trh. Tvorcovia politík musia starostlivo navrhnúť prechodné opatrenia (napr. netrhová podpora spojená s dohodou o zachovaní predchádzajúceho stavu) pre aukcie obnoviteľnej energie, aby uľahčili ich prijatie medzi developermi a veriteľmi a zároveň rešpektovali pravidlá štátnej pomoci.

Za druhé, na mnohých rozvíjajúcich sa trhoch nie je v energetike oddelená výroba, doprava a distribúcia energií a štruktúra trhu môže ešte prechádzať veľkými zmenami. Kľúčové je aj to, či bude subjekt, ktorý poskytuje finančnú podporu výrobcom energie, dlhodobo schopný tieto dotácie vyplácať. Platí to najmä v prípadoch, ak ide o novozriadenú inštitúciu a nie je jasné, ako bude do budúcna financovaná. Tieto inštitucionálne a obchodné aspekty sú pri príprave aukčného programu rovnako dôležité ako ostatné otázky týkajúce sa samotného dizajnu aukcie.

Experti: Spaľovať drevo pre splnenie európskych cieľov nie je riešením

Spaľovanie biomasy, vďaka ktorému Slovensko plní svoje ciele v obnoviteľnej energii, ohrozuje biodiverzitu aj ovzdušie. Riešením má byť zrušenie stop stavu pre solárne a veterné zdroje. Podmienkou je dôsledné posúdenie ich vplyvov na životné prostredie.

Aukcie ako politická príležitosť

Čoraz ambicióznejšie ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov a ich klesajúca cena oprávnene vytvárajú tlak na vlády na celom svete, aby zaviedli aukcie. Tie majú prilákať  investície do obnoviteľnej energie a znížiť náklady pre spotrebiteľov. Tvorcovia politík by mali využiť príležitosť a navrhnúť aukcie obnoviteľných zdrojov správne, s ohľadom na miestne špecifiká. To je základ pre zníženie rizikovosti trhov s obnoviteľnými zdrojmi a zabezpečenie udržateľného rozvoja obnoviteľnej energetiky.