Dôvod k REDDosti v otázke klimatických zmien

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

George Soros je predsedom predstavenstva spoločnosti Soros Fund Management a Open Society Institute.

Znie to ako zlá správa, pretože to znamená, že uhlík nebude mať žiadnu medzinárodne stanovenú cenu a bez trhovej ceny možno len ťažko vidieť, ako by sa karbónové emisie dali účinne organizovať. Zdanie však môže klamať.

Aj keď sa prístup zhora dole pre riešenie klimatických zmien rozpadá, na obzore sa rysuje nový prístup zdola. Ten má lepšie vyhliadky na úspech ako ťažkopádne rokovania OSN.

Namiesto jedinej ceny uhlíka, tento prístup zdola pravdepodobne vytvorí celé spektrum cien uhlíkových emisií. To je y hľadiska redukcie emisií uhlíka vhodnejšie ako cena jediná, nakoľko existujú rozličné sektory a metódy, ktoré vytvárajú odlišnú nákladovú krivku.

Viac ako dostatočne to demonštrovalo fungovanie Kjótskeho protokolu v praxi. Schéma obchodovania s uhlíkom, ktorú ustanovil, umožnila mnoho zneužití. Napríklad, bývalé komunistické krajiny získali za nulové náklady emisný kredit z ťažkých priemyselných podnikov, ktoré museli uzavrieť a ich predaj im potom prinášal nečakaný profit. Zánik Kjótskeho protokolu preto nebude žiadnou veľkou stratou.“

To isté platí o vlečúcich sa rokovaniach medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Rozvinuté krajiny na summite v Rio de Janeiro v roku 1992 sľúbili, že budú platiť reparácie za svoje minulé hriechy, ale neskôr plnenie svojich záväzkov odsúvali prostredníctvom diskusií. Postupom času sa navyše zmenili podmienky: po desaťročiach úchvatného rast vystriedala Spojené štáty v roli najväčšieho producenta emisií Čína.

 

Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v českom jazyku nájdete na tejto linke.