Ekologická stopa sa zväčšuje. EÚ patrí k najväčším prispievateľom.

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nová správa WWF poukazuje na rastúcu ekologickú stopu a rastúce nároky ľudstva na prírodné zdroje našej planéty.  

Svetové emisie CO2 sú najväčším zdrojom globálneho otepľovania, ktoré výrazne vplýva na biodiverzitu planéty ale aj celosvetovú bezpečnosť zásob jedla a vody. Hoci sa emisie CO2 od roku 1990 výrazne znížili, uhlíková stopa stále predstavuje až polovicu celkovej ekologickej stopy ľudstva.

Naša ekonomická aktivita prispieva k strate biodiverzity a vzácnych biotopov doma ako aj v zahraničí. Medzi najzávažnejšie zistenia tejto správy patrí  52 % úbytok populácie rýb, vtáctva, cicavcov, plazov a obojživelníkov od roku 1970. Počet sladkovodných živočíchov sa znížil až o 76 %.

Ekologická stopa je 5-krát vyššia vo vysoko príjmových krajinách ako v krajinách globálneho juhu. Až 52 % celkových strát biodiverzity je však v nízko príjmových krajinách. Jeden z dôvodov je dovážanie prírodných zdrojov z týchto krajín.

Ekologická stopa EÚ

Prieskum WWF ukazuje, že všetkých 28 členských štátov Európskej únie sa do veľkej miery spolieha na prírodné zdroje iných krajín a ich ekologická stopa patrí medzi najvýraznejšie na svete. Ak by všetci na tejto planéte žili ako priemerný občan EÚ na udržanie dopytu po prírodných zdrojoch by ľudstvo potrebovalo 2,6 planét Zem.

Belgicko, na ktorého území sa nachádza väčšina inštitúcií Európskej únie, zanecháva najväčšiu ekologickú stopu zo všetkých členských štátov. Ak by celý svet žil ako priemerný obyvateľ Belgicka, potrebovali vy sme až 4,3 planéty Zem. Podľa tejto správy je Belgicko celosvetovo na piatom mieste za krajinami blízkeho východu ako Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty.

Belgicko vďačí za toto vysoké umiestnenie najmä vysokým emisiám CO2, ktoré tvoria až 43 % jeho celkovej ekologickej stopy. Belgicko zaostáva v rámci využívania energie a energetickej efektívnosti a to najmä v oblasti transportu. Vysoký počet áut na rodinu či nízke dane na pohonné hmoty prispievajú k vysokému počtu najazdených kilometrov na osobu.

Najnižšiu ekologickú stopu s pomedzi členských štátov EÚ má Rumunsko. Ak by ľudstvo nasledovalo Rumunský životný štýl, potrebovali by sme "iba" 1,4 planét Zem. Dôvodom, prečo Rumunsko nie je výrazným znečisťovateľom je podľa WWF najmä úpadkom ich priemyslu.

Slovensko zanecháva z pomedzi štátov EÚ  priemernú ekologickú stopu. Ak by všetci obyvatelia nasledovali slovenský príklad, potrebovali by sme približne 2,1 planét Zem. Z krajín V4 zanecháva menšiu ekologickú stopu iba Maďarsko s ekvivalentom 1,6 planét Zem.  Najväčšiu stopu vo vyšehradskom regióne prekvapivo zanecháva Česká republika s ekvivalentom 2,8 planét Zem.