Odpadové emisie možno znížiť o množstvo, aké vypúšťa celé Holandsko

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zdroj: TASR

Odpad je vo všeobecnosti považovaný za sektor, ktorý sa emisiami skleníkových plynov len malou mierou podieľa na klimatických zmenách. Vyplýva to z presvedčenia, že emisie z odpadu sú spojené len zo skládkami alebo spaľovňami.

Tento predpoklad je však zavádzajúci a nesprávny, píše sa v novej analýze Zero Waste Europe. Štúdia, ktorú európska sieť združení a samospráv vydala v máji, sa venuje odpadu vo svetle očakávaného nového Rozhodnutia o spoločnom úsilí.

Súčasné Rozhodnutie zaväzuje členské štáty zaväzuje k znižovaniu emisií v sektoroch mimo Schémy obchodovania s emisiami (ETS). Medzi nepatria okrem dopravy, budov a poľnohospodárstva aj odpady. Všetky tieto sektory majú až 60-percentný podiel na emisiách skleníkových plynov v EÚ.

Analýza upozorňuje, že odpady sú zdrojom emisií, ktoré zostávajú nepovšimnuté. Sektor odpadu totiž zahŕňa omnoho širšiu škálu aktivít ako len skládkovanie a spaľovanie.

Znižovanie emisií v odpadovom hospodárstve má podľa Zero Waste Europe potenciál v skorších fázach odpadového reťazca. Tie zahŕňajú recykláciu, kompostovanie, výrobu bioplynu a udržateľná spotrebu a výrobu. Nevyužitý potenciál môže byť podľa analýzy zlomovým momentom v budovaní nízkouhlíkového hospodárstva.

Nedávny výskum vypočítal príspevok balíčka Európskej komisie o obehovom hospodárstve (verzia z roku 2014). Za predpokladu, že 70-percentnej recyklácie, 30-percentného zníženia potravinového odpadu a 80-percentnej recyklácie obalových odpadov by EÚ ušetrila 190 miliónov ton ekvivalentu CO2 za rok. To je množstvo emisií, ktoré do ovzdušia vypúšťa Holandsko.

V záujme výraznejšieho zníženia emisií z odpadov analýza Zero Waste Europe odporúča

  1. zladiť Rozhodnutie o spoločnom úsilí s balíčkom obehového hospodárstva;
  2. zvýšiť ambíciu v súlade s Parížskou dohodou o klíme;
  3. vyhnúť sa dieram v legislatíve a uplatniť správny výpočet biogenických emisií;
  4. zabrániť využívaniu nadbytočných povoleniek pre ETS;
  5. posilniť schopnosť členských štátov splniť klimatické ciele.