EÚ sa musí zjednotiť v otázke klimatického fondu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Nedávne správy v médiách o tom, že EÚ nie je schopná nájsť kandidátov do Zeleného klimatického fondu poukazuje na väčší problém s politikami klimatického financovania, ktorý, žiaľ, nie je unikátny pre Európsku úniu.

Dňa 10. apríla OSN oznámila, že prvé stretnutie Zeleného klimatického fondu (GCF) sa neskôr v tomto mesiaci neuskutoční, tak ako sa plánovalo, pretože krajiny sa nedokázali dohodnúť na tom, kto bude sedieť v jeho rade. Do termínu 31. marca bolo z celkových 48 miest (vrátane náhradníkov) predložené  len štyri nominácie do rady.

GDF, cez ktorý by sa mali poskytovať peniaze na pomoc rozvojovým krajinám adaptovať sa na zmenu klímy a znížiť emisie, sa spustil na decembrovej klimatickej konferencii OSN v Durbane. Teraz, kvôli hurhaju o členstvo v rade, bolo inauguračné stretnutie odložené na 31. máj.

Je jasní, že miesto v rade GCF sa považuje za vytúženú pozíciu. Smutne ironické je to, že krajiny tak šialene súperia o to, aby si zaistili miesto v rade fondu, že zasadnutie je dosiaľ prakticky prázdne.

Namiesto hašterenia o zostavu výboru by sa rozvinuté krajiny mali sústrediť svoje úsilie a energiu na nájdenie 100 miliárd dolárov ročne, ktoré prisľúbili na zúfalo potrebné klimatické financovanie v rozvojových krajinách.

Obzvlášť by sa EÚ mala naladiť na potreby krajín s ktorými sformovala v Durbane novozaloženú a úspešnú koalíciu: Alianciu malých ostrovných štátov (AOSIS) a Najmenej rozvinuté krajiny (LDCs). Tieto skupiny reprezentujú krajiny, ktoré momentálne trpia vplyvmi klimatickej zmeny a sú v pozícii získať životne potrebnú pomoc z GCF.

Niekoľko členských štátov EÚ, vrátane Nemecka a Dánska, už prispeli peniazmi na pomoc naštartovať GCF. Teraz potrebujeme vidieť, že všetky členské štáty prispievajú, a nielen na naštartovanie fondu, ale tiež jeho naplnenie.

Apríl predstavuje kritické obdobie pre prácu EÚ v GCF, keďže na 18. apríl boli naplánované neformálne stretnutia ministrov financií a odborníkov a v polovici mája začne v Bonne ďalšie zasadnutie OSN pre rokovania o klíme. Toto nie je v EÚ čas na vnútorný boj a individualizmus pri klimatickej zmene.

Práve teraz potrebujeme ten druh jednotnej EÚ, ktorý sme videli – a tlieskali jej – v Durbane. EÚ by si mala ctiť svoju novo stmelenú alianciu z Durbanu tým, že pomôže zaistiť peniaze pre tento fond, a nie tým, že prispieva do hádky o to, kto by mal sedieť v rade.

Pokračujúce odklady pri vystavaní a spustení GCF nehovoria nič o urgentnosti akcie, ktorú vyžadujú v rozvojových krajinách na riešenie veľmi skutočných dopadov klimatickej zmeny.

V Bonne musíme v tejto otázke vidieť pokrok a dokončiť fond pred nasledujúcou konferenciou zmluvných strán v decembri v Katari. Dúfajme, že EÚ sa čoskoro opäť raz stane jednotným hlasom v tejto záležitosti, aby sme sa dostali k skutočnej práci pri pomoci zraniteľným krajinám vyrovnať sa s meniacou sa klímou.“