Európske mestá musia využívať zdroje efektívnejšie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Londýn/pixabay

Až 72 % Európanov a viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách, ktoré si vyžadujú značné množstvá energií, pohonných hmôt, surovín či stavebných materiálov.

„Po použití“ sa zvyšky týchto zdrojov dostávajú do ovzdušia a životného prostredia vo forme emisií skleníkových plynov, odpadových vôd a materiálov, ktoré často nepriaznivo ovplyvňujú ľudské zdravie a prostredie v okolí miest.

Výzvou je, ako dosiahnuť rovnakú alebo väčšiu ekonomickú hodnotu s menším využitím zdrojov.

Mestá môžu podľa Európskej environmentálnej agentúry hrať dôležitú úlohu v napĺňaní klimatických a energetických cieľov EÚ. Výhodou je nielen, že viac ako 359 miliónov Európanov už v mestách žije, využívanie zdrojov na osobu je podľa správy v skutočnosti v mestských oblastiach nižšie ako v riedko obývaných oblastiach.

Udržateľnosti miest napomáha aj vyššia hustota obyvateľstva, vzájomná blízkosť podnikov, ktorá znižuje logistické náklady. Práve mestá sú navyše centrom inovácií, výskumu a kreatívnych aktivít, ktoré môžu pomôcť vyvinúť nové riešenia na výzvy spojené napríklad s každodennými dopravnými zápchami či nadmernou spotrebou vody.

Ešte účinnejšie využívanie zdrojov môže priniesť vzájomná prepojenosť rôznych komponentov mestského systému, ako je napríklad energetika, bývanie, doprava, odpadové hospodárstvo či zeleň. Všetky tieto prvky treba zmeniť zároveň.

Prechod na spoločnosť efektívne využívajúcu zdroje nie je len otázkou zmeny technológií ale celého systému správy, hospodárenia, sociálnej štruktúry a návykov spoločnosti, hovorí analýza. Preto si vyžaduje úsilie naprieč vládnucimi štruktúrami.

Hoci lepšie využívanie zdroj je prioritou Európskej komisie, ktorú zakotvila či už v stratégii Európa 2020 ale v 7. environmentálnom akčnom programe, najväčším problémom bude prepojiť záujmy rôznych subjektov či lokálnych a národných vlád.

Analýza ponúka viacero odporúčaní ako zmierniť dopady na životné prostredie, ľudské zdravie a podporiť prechod na obehové hospodárstvo.