Fyzika globálneho otepľovania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Excelentná univerzita

Prof. F. Singer je americkým atmosférickým fyzikom, pôsobí na Univerzite vio Virginii. Špecializuje sa na planetárnu vedu, globálne otepľovanie, zánik ozónovej vrstvy a iné environmentálne otázky.

Prezentáciu z jeho prednášky nájdete na tejto linke.


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.