Je čas na klimatické opatrenia, na „svet, ktorý sa nám páči“

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Pri každodenných správach o rekordných emisiách CO2, rekordnom topení ľadu, rekordných suchách, rekordných zrážkach, rekordných cenách potravín, niet divu, že ľudia sú frustrovaní a znepokojení zmenou klímy.

V rámci minuloročného prieskumu medzi 27.000 Európanmi, ľudia vyjadrili, že sa viac obávajú klimatických výziev než pred veľkým klimatickým summitom v Kodani roku 2009. V skutočnosti to však nie je žiadne prekvapenie.

Samozrejme, väčšina ľudí si uvedomuje, že klimatický problém nie je taký láskavý aby sám bezprostredne zmizol, len preto, že máme plné ruky práce vysporiadať sa s ekonomickou krízou.

A predsa – napriek rastúcemu povedomiu – príliš veľa ľudí v príliš mnohých krajinách konajú veľmi málo. Mnohí nerobia niekedy ani to, čo by im ušetrilo čas a peniaze. Z časti to má, čo dočinenia s prekážkami a nedostatkami stimulov. Ale verím, že je to aj v tom, že strach nás môže motivovať len do istej miery.

Ľudské bytosti potrebujú o niečo usilovať a  nejakým smerom sa uberať. Potrebujeme do detailov vedieť čo môžeme robiť, a že je to dôležité.

Dovoľte mi zdôrazniť: Záleží na tom. Skutočne na tom veľmi záleží. Do roku 2020 by sme mohli znížiť znečisťovanie emisiami CO2 o čiastku, ktorá zodpovedá spoločným ročným emisiám Írska, Francúzska, Fínska, Belgicka a Portugalska, ak by všetci Európania zmenili svoje návyky v oblastiach ako stravovanie, nakupovanie, doprava, vykurovanie a podobne.

Práve toto je dôvod prečo Európska komisia spustila novú pan-európsku iniciatívu na zvýšenie klimatického povedomia. Spolu  s Ed Daveym, britským ministrom pre klímu a energetiku, víťazom Ceny akadémie Colinom Firthom a vedúcimi predstaviteľmi firiem a občianskej spoločnosti z celej Európy sme minulý týždeň na Londýnskej radnici odštartovali „Svet ktorý sa vám páči, s klímou ktorá sa vám páči“.

´Svet, ktorý sa vám páči´ je platformou pre dialóg o klimatických riešeniach. Čo to znamená? Po prvé, namiesto zamerania sa na problém sa chceme sústrediť na to, koľko toho môžeme dosiahnuť s existujúcimi riešeniami. Riešeniami, veľkými i malými, ktoré znižujú znečistenie CO2 a zvyšujú kvalitu nášho života.

Nebola som v jedinej krajiny v EÚ, ktorá by nemala originálne a inovatívne klimatické riešenie. Ohromná architektúra.  Klimaticky šetrné firemné sídla, radnice, nemocnice, hotely, dokonca aj celé mestské štvrte. Inteligentné dopravné riešenia, kde nová technológia pomáha znížiť dopravné zápchy a znečistenie. Michelin reštaurácie, ktoré varia výhradne z miestnych surovín.

Po druhé, nechceme aby komunikácia bola jednosmerná. Nechceme totiž poučovať ľudí o tom, ako majú žiť svoj život. Chceme sa len podeliť o poznatky, napríklad o tom ako zlepšiť zdravie a znížiť účty za energie. Ale tiež chceme počúvať a zistiť dôvody, ktoré bránia ľuďom v tom, aby robili to, čo je zjavne dobrou myšlienkou.

Ako príklad môže slúžiť bicyklovanie do práce. Ľudia z veľkých európskych miest strávia v priemere 8 celých  dní v roku zaseknutý s autom v dopravnej zápche. Jazdou do práce na bicykli ušetríte peniaze. Ušetríte čas. Ušetríte CO2. Dokonca ušetríte svojmu telu asi štyri kilá tuku ročne. Vážne: čo sa nám na tom nepáči? To isté platí pre úsporu energií v domácnosti. Kúrenie stačí znížiť iba o jeden stupeň a ročný účet za elektrinu môže klesnúť o 5 – 10 %.

Keďže stále veľa ľudí tieto vecí nerobí, musí to byť z dôvodu nevedomosti alebo preto, že im v tom bránia nejaké prekážky. Preto sa musíme dozvedieť, čo najviac o týchto prekážkach s cieľom diskutovať s vládami členských štátov o tom, ako ich odstrániť.
Preto pozývame ľudí, aby sa zapojili do debaty a podieľali sa zúčastnili sa. To isté platí pre partnerské firmy a organizácie. Našu webstránku a udalosti im poskytujeme ako priestor na predvedenie a ich  riešení. Budú sa môcť zúčastniť súťaže o najlepšie a najoriginálnejšie nízkouhlíkové riešenie.

Poskytovanie pridanej hodnoty organizáciám, ktoré túto iniciatívu podporujú, je pre nás zásadné. Pretože partnerstvá sú DNA tejto kampane. A sme veľmi vďační za taký ohromný záujem, ktorú  organizácie naprieč Európou ukázali pri podpore tejto iniciatívy.

V čase jej spustenia sa viac ako 75 organizácií zo všetkých členských krajín prihlásili ako oficiálni partneri – obchodné združenia, mimovládne organizácie, univerzity a vládne inštitúcie. Každým dňom sa k nám pridávajú nové a nové iniciatívy a partnerstvá.

Minulý týždeň popredný rakúsky biznis časopis ponúkol priestor na reklamu, Dánsky zväz priemyslu poskytol usporiadanie exkurzie pre predstaviteľov firiem do tovární, ktoré sú priekopníkmi zvyšovania ziskov pomocou energetickej efektívnosti.
Takisto medzinárodná aliancia Sustainia, ktorú vedie Arnold Schwarzenegger, vyjadrila podporu pre ´Svet, ktorý sa vám páči.

Počas nasledujúceho roka budeme spolupracovať na vytvorení politického dialógu o tom, ako zmeniť správanie a zaviesť širokú škálu klimatických riešení. Moja výzva európskym vládam, firmám a občanom znie takto: Pridajte sa. Pomôžte nám s konkrétnymi iniciatívami. Pomôžte nám podeliť sa o riešenia. Pomôžte nám definovať najlepší nízkouhlíkový projekt! Pomôžte samým sebe ušetriť čas a peniaze.
Poďme si navzájom pomôcť pri budovaní sveta, ktorý sa nám páči!“