Klimatické zmeny a hospodárstvo

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Námietky, že hospodárstvo „sa musí fixovať skôr“ než budú emisie CO2 a iných skleníkových plynov redukované, sú „nepodložené“, tvrdia autori januárovej štúdie. Pripomínajú v nej, že ďalšie čakanie predstavuje v otázke boja proti klimatickým zmenám v dlhodobom časovom horizonte „značné zvýšenie rizík a nákladov“.

Oppenheim a Beinocker veria, že „fixovanie ekonomiky si vyžaduje znižovanie závislosti na fosílnych palivách“, inak sa udeje niečo, čo možno označiť za „siatie semien ďalšej krízy“. Efektívny prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku môže podľa nich potenciálne „stimulovať hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a prinášať zisk spotrebiteľom“.

Autori súčasne odmietajú tvrdenia, že redukcia emisií CO2 je príliš nákladná a finančné bremeno budú niesť spotrebitelia. Investície do takýchto programov označujú za „investície do infraštruktúry 21. storočia, ktorá bude vydláždená pre generácie, ktoré prídu“. Vynakladanie prostriedkov na transformáciu prirovnávajú k investovaniu do výstavby elektrickej prenosovej sústavy, diaľničných spojení či internetovej dátovej infraštruktúry. Pripomínajú, že spoločnosť v 20. storočí pre tieto investície veľa získala.

Naviac tvrdenie, že redukcia emisií skleníkových plynov poškodí obchod a konkurencieschopnosť, je zveličené, nakoľko „dotknuté budú len niektoré odvetvia priemyslu“. Autori pripúšťajú, že potrebná „zmena kurzu nebude jednoduchá“, pretože rozhodovatelia budú musieť spraviť „náročné kompromisy“ medzi klimatickými politikami a ďalšími prioritnými oblasťami.

„So správnymi politikami, trhovo orientovanými stimulmi, finančnými mechanizmami a technológiami by malo byť pre väčšinu krajín možné skombinovať ciele v oblasti klimatickej bezpečnosti s cieľmi v oblasti hospodárstva, energetiky a národnej bezpečnosti,“ uzatvára správa.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.