Kodanské riešenia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hlavným cieľom podujatia v Kodani mala byť príprava podkladov pre dokument, ktorý by nahradil Kjótsky protokol. Summit mal búrlivý, no zväčša neplodný priebeh s viacerými zbytočnými príspevkami. Kľúčovými bodmi sa stali otázky rýchlosti redukcie emisie skleníkových plynov a finančnej kompenzácie rozvojovým krajinám za ochotu podieľať sa na dohodnutých opatreniach. Oba však ostali bez výsledku.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.