Mladí ľudia chcú v Európe zelenú ekonomiku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autormi tohto komentáru sú Ellie Hopkinsová (GB), Johanna Laksová (SWE), Inna Datsuiková (UA), Ugo Guarnacci (ITA) a Tomáš Botlík (ČR), environmentálni kampanieri a „mladí klimatickí lídri“ organizácie Push Europe.

„Rok 2011 je rokom v ktorom mladí ľudia po celom svete nachádzajú svoj hlas a uisťujú sa, že ich je počuť. Príznaky sú všade, od revolúcií Arabskej jari po tínedžerov, ktorí žalujú vlastnú vládu v USA za globálne otepľovanie, po protesty proti masovej nezamestnanosti mladých v Madride.

Nenechajte nikoho očierňovať mladých ľudí za to, že sú leniví alebo apatickí. Hovoríme za našu budúcnosť – za lepšie vyhliadky na zamestnanie a bezpečnejší a čistejší svet. Nezamestnanosť mladých v EÚ dosiahla úroveň 20% a stále rastie, čiže potreba smelého myslenia je urgentná.

Minulý týždeň si Veľká Británia konečne stanovila ambiciózne ciele pre zníženie emisií, čím akceptovala odporúčania Výboru pre klimatickú zmenu a pevne nás nasmerovala na cestu k redukcii emisií o 60% v roku 2030. Hoci to nie je nepriepustný záväzok, je to dôvod k optimizmu.

Avšak v širšom kontexte ekonomickej recesie, Európa ako celok potrebuje byť omnoho ambicióznejšia pokiaľ ide o obmedzovania uhlíka. Stojíme na rázcestí, pred momentom príležitosti, keď dve vlákna hospodárstva a klimatickej zmeny sú tesnejšie prepojené ako kedykoľvek predtým.

Naši zvolení lídri si môžu zvoliť nič nerobiť a nič nezmeniť a zostať na ceste k stále zvyšujúcemu sa obmedzujúcemu rastu pritom pri úbytku prírodných zdrojov, alebo si môžu vybrať čeliť dnešným problémom a súbežne zabezpečiť spravodlivosť medzi generáciami.

Sme generáciou, ktorá bude v nasledujúcich rokoch musieť čeliť následkom, ak naši lídri teraz spravia nesprávne politické rozhodnutia. Sme mladí ľudia odhodlaní byť vypočutí dnešnými politikmi, odhodlaní pomôcť im uvedomiť si, že majú zodpovednosť voči generáciám zajtrajška.

Naliehame na EÚ, aby bola smelá a aby sa zaviazala redukovať domáce emisie uhlíka aspoň o 30%. Na dosiahnutie tohto cieľa chceme od Európy aby vybudovala zelené hospodárstvo, v srdci ktorého leží záväzok k čistej energii, udržateľnosti a zníženiu sociálnej nerovnosti.

Podľa správy z Posdamského inštitútu a Oxfordskej univerzity prechod na zelenú ekonomiku povedie k šiestim miliónom dodatočných pracovných miest a ekonomika EÚ by sa posilnila o 620 miliárd eur. Navyše zelená ekonomika môže vytvoriť pozitívnu zmenu vo všetkých sektoroch.

Toto nízkouhlíkové hospodárstvo by zahŕňalo všetko od spôsobu ako mestskí projektanti začleňujú zelené plochy, ktoré zvyšujú verejnú bezpečnosť a životnú úroveň, po poskytovanie produktov z lokálnzych zdrojov deťom v školách – čím sa podporí miestna ekonomiku a zlepší zdravie. Nové hospodárstvo by znamenalo menej tlaku na zdravotné služby vďaka zníženému počtu pľúcnych ochorení a obezity. Tiež by to znamenalo nížšiu závislosť na dodávkych energií zo zahraničia a nižší účet za zahraničnú pomoc, pretože by sme neplatili cenu za devastáciu spôsobenú našou závislosťou na fosílnych palivách.

Stále je čas na to, aby sa EÚ stala lídrom v sektore čistej energie. Stále je čas na to, aby sme sa ubezpečili že nezostaneme pozadu Indii a Číne. Ale toho času už nie je veľa.

Nielen že by mala EÚ mala byť v popredí OSN pre [prijatie] novej dohody o zmene klímy, ktorá by nahradila starnúci Kyoto protokol, ale mala by tiež viesť v tom, čo je potrebné robiť doma a robiť to hneď teraz.

Naša vízia nie je príliš ambiciózna, dokonca ani radikálna; je to zdravý rozum. okrem toho sa preň zhromažďujeme a zastávame sa ho.

V najbližších mesiacoch, ako súčasť kampane Push Europe za zvýšenie ambícií riešiť klimatickú zmenu, budú mladí ľudia vyzývať európskych lídrov k transferu na čistejšiu energiu a príležitostiam pre zelené pracovné miesta.

Ako mladí ľudia žiadame, aby naše dedičstvo bolo čisté, bezpečné a spravodlivé.“