Nulové emisie skleníkových plynov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Worldwatch Institute

Na dosiahnutie tohto cieľa musíme „vyvinúť a rozšíriť technológie, ktoré maximalizujú produkciu a využívanie bezuhlíkovej energie a zároveň minimalizujú náklady a optimalizujú pohodlie“, píšu autori.

„Možnosti rýchleho a lacného znižovania emisií sú rozsiahle, a väčšinou nevyužívané“, tvrdia. Za dôležité považujú „podporovať politiky a programy, ktoré môžu pomôcť spomaliť a nakoniec zvrátiť (populačný) rast tým že zaistíme, aby mohli ženy sami rozhodovať, či a kedy budú mať deti“.

Preto by mala široká klimatická dohoda priznať „dlhodobú úlohu, ktorú môže zohrať pomalší rast a menšia svetová populácia v znižovaní budúcich emisií v rámci spravodlivého klimatického rámca“.

Dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov od bohatých a rozvojových krajín vyžaduje „zdieľanie bremena nákladov a potenciálnych nevýhod“.

Vzhľadom na to, že rozvinuté krajiny doteraz vypustili viac emisií, než ostatné, efektívna dohoda o klimatických zmenách bude musieť zobrať do úvahy „kooptáciu absorpčnej kapacity Zeme pre skleníkové plyny najbohatšími krajinami“ a „zodpovedajúcu potrebu zachovať väčšinu z toho mála absorpčnej kapacity, ktoré ostalo pre krajiny prechádzajúce rozvojom“.

Vzhľadom na prebiehajúcu ekonomickú krízu trvajú experti na vytvorení mechanizmov, ktoré „fungujú konzistentne v období ekonomickej anémie, i rýchleho rastu“. Vzhľadom na „vysoké náklady znižovania emisií“ je to však zložité.

Riešenie problému klimatických zmien si vyžiada redefinovanie ekonomických stratégií. Autori to však nevnímajú len ako problém. Zdôrazňujú obrovské príležitosti – najmä vo vytváraní „najväčšej vlny nových priemyselných odvetví  pracovných miest, akú svet za posledné desaťročia videl“.


Analýzu The Perfect Storm nájdete na tejto linke.