Po “cestovnej mape z Bali”

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ministri obchodu sa  po prvýkrát stretli v rámci ,,Neformálneho dialógu ministrov obchodu o klimatických zmenách”. Počas rozhovorov sa uzniesli, že medzinárodný obchod, rozvoj a klimatické zmeny sú “vzájomne sa podporujúce” a hrajú “dôležitú rolu” v medzinárodnom obchode. Analýza CEPS dodáva, že táto téma musí byť braná v úvahu, ak sa hovorí o budúcej udržateľnosti.

Jedným z dôležitých aspektov, ktorými sa momentálne zaoberajú EÚ a USA, je odstránenie  možných medzinárodných konkurenčných nevýhod. Treba prijať koordinované opatrenia dotýkajúce sa hraníc tak, aby chránili domáci priemysel pred “nespravodlivou konkurenciou”, zdôrazňuje komentár CEPS.

Európska schéma obchodovania s emisiami (EU ETS), ktorá stanovuje striktné limity, môže slúžiť ako názorný príklad zaoberania sa Únie súvislosťami medzi klimatickými vplyvmi a podnikateľskou oblasťou, tvrdí autor.

Na Bali sa ministri obchodu dohodli na niekoľkých procedurálnych odporúčaniach. Ide napríklad o spoločné stretanie sa ministrov financií a rozvoja, či upevňovanie spojenia medzi WTO a UNFCCC.

Autor článku ďalej oceňuje, že účastníci konferencie priviedli späť k rokovaciemu stolu USA. Rovnako vyzdvihuje vytvorenie ad hoc pracovnej skupiny zaoberajúcej sa touto problematikou v širšom časovom horizonte. Jej prvým výsledkom je identifikovanie kľúčového bodu dohody po roku 2012. Ide o dlhodobý cieľ, ktorý berie do úvahy národné odlišnosti a poukazuje na zmiernenie, adaptáciu, technológiu a obchod.

Egenhofer predpovedá komplikované rokovania medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa krajinami. Problémom je, že sa obe strany snažia preniesť zodpovednosť na toho druhého.

Na jednej strane krajiny tretieho sveta poukazujú na historickú zodpovednosť rozvinutých krajín, na strane druhej rozvinuté krajiny nesúhlasia. Chudobnejšie krajiny zvýrazňujú zamorenie sveta skleníkovými plynmi v ranej ére priemyselnej činnosti bohatých, ktorí ale tvrdia, že emisie nemožno udržať bez aj ich zapojenia sa.

Autor uzatvára, že hoci “obe strany majú svoju pravdu”, vzájomná dohoda musí byť prijatá, aby sa boj proti klimatickým zmenám dostal na správnu cestu.


Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto linke.