Postavenie a záväzky rozvinutých a rozvojových krajín v novej klimatickej dohode

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk