Rozvoj hornej Nitry nemôže byť len v rukách vlády a súkromných baní

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Stretnutie k tvorbe akčného plánu v Prievidzi [FB Kataríny Macháčkovej]

Rokovania o uhoľnom regióne za zatvorenými dverami sú v príkrom rozpore s princípom otvorenosti a participatívnej tvorby verejných politík, píšu JURAJ MELICHÁR a LENKA ILČÍKOVÁ.

Juraj Melichár a Lenka Ilčíková pôsobia v mimovládnej organizácii Priatelia Zeme-CEPA. Melichár je národným koordinátorom pre verejné financie v rámci Bankwatch Network, Ilčíková sa venuje transformácii uhoľných regiónov.

Združenie miest a obcí hornej Nitry, splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin a prof. Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity otvorili 2. marca stretnutie pracovných skupín pre Akčný plán rozvoja hornej Nitry.

Starostovia obcí, riaditelia škôl, predstavitelia zamestnávateľov, mimovládnych organizácií a občianskych združení, ako aj ďalší aktívni občania diskutovali o tom, aký je potenciál ich regiónu a ako tento potenciál využiť pri transformácii regiónu.

Ako uviedol Maroš Finka: „Bez takej diskusie nie je možné plánovať budúcnosť.”

Rozporuplné signály

Premiér Robert Fico uvádza, že nevie o zatváraní baní. Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) sa snažia o otvorenie ďalšieho ťažobného poľa a s ťažbou počítajú minimálne do konca poskytovania štátnej podpory v roku 2030.

Hornonitrianske bane počítajú s ťažbou do roku 2033 (+závery z rokovania)

V júni majú byť známe alternatívy pre rozvoj hornej Nitry. Je tu naozaj silné odhodlanie byť proaktívny, nechceme reagovať ex-post, hovorí komisár Maroš Šefčovič.

Naproti tomu podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v decembri predstavil platformu pre uhoľné regióny procese premeny. Ministerstvo životného prostredia plánuje v návrhu novej Environmentálnej stratégie postupný útlm ťažby a spaľovania uhlia v Novákoch.

Pracovné skupiny, ktoré sa stretli v Prievidzi, chápu tvorbu akčného plánu ako výnimočnú príležitosť pre posilňovanie konkurencieschopnosti miestnej ekonomiky. To preto, aby bola schopná vysporiadať sa s otrasmi, keď premena regiónu nastane.

Akčný plán musí byť otvorený

K téme transformácie hornej Nitry sa 5. februára konalo stretnutie predstaviteľov Európskej komisie, vlády SR, verejnej správy a súkromného sektora.

Zúčastnila sa na ňom jediná súkromná spoločnosť – HBP. Účasť nebola umožnená poslancom Národnej rady SR, mimovládnym organizáciám, ani iným záujemcom.

Toto stretnutie za zatvorenými dverami je teda v príkrom rozpore s princípom otvorenosti a participatívnej tvorby verejných politík.

Na stretnutí pracovných skupín bola neustále zdôrazňovaná nutnosť „otvorenosti” akčného plánu tak, aby nevznikali podozrenia a aby sa plány neochudobňovali, ako aj zrozumiteľná informačná kampaň, využívanie miestnych médií a budovanie vlastníctva projektov.

Kde je potenciál regiónu

Veľký počet účastníkov vidí budúcnosť regiónu vo využívaní potenciálu cestovného ruchu, pôdohospodárstve, energetike, a to s dôrazom na miestne dodávateľsko-odberateľské reťazce, inovácie, obecné (sociálne) podniky a verejnosúkromné partnerstvá.

Čo bude s nimi po zatvorení baní? Baníci z Česka a Slovenska hovoria o novom uplatnení

Nová práca „nie je problém,“ myslí si Petr Dvořák z Horného Jiřetína. Branislav Ťažiar z Opatoviec nad Nitrou naopak tvrdí, že „tú neistotu si neviete predstaviť“.

V diskusiách účastníci pomenovajú problémy. Starosta obce Cigeľ zmieňuje stratu potokov, katastrofálny stav území zničených banskou činnosťou a požaduje dôkladnú revitalizáciu. Zástupca Nadácie výskumu rakoviny hovorí o výskyte onkologických ochorení v regióne a možnosti pre Kúpele Bojnice zameriavať sa nielen na wellness, ale aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti onkologickým pacientom.

Taktiež blízkosť nemocnice v Martine vytvára potenciál pre liečbu ochorení dýchacích ciest v regióne nielen pre bývalých baníkov.

Tvorba akčného plánu bude pokračovať ďalšími stretnutiami pracovných skupín v priebehu najbližších týždňov. Aktuálne informácie nájdete na stránke Akčného plánu.