Skryté náklady priemyselných emisií: Za 5 rokov EÚ prišla o 1 053 miliárd eur

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Znečistenie ovzdušia a emisie skleníkových plynov z priemyselných zariadení stálo Európu v roku 2012 približne 59-189 miliárd eur, ukázala nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Horný odhad sa približne rovná hodnote HDP Fínska alebo polovici HDP Poľska.

Odhadované náklady pre obdobie od roku 2008 do roku 2012 sú minimálne 329 miliárd eur, avšak odborníci sa domnievajú, že môže ísť až o sumu 1 053 miliárd eur.

Správa „Náklady spôsobené znečisteným ovzdušia európskymi priemyselnými objektmi“ hodnotí mieru škodlivosti vplyvov, vrátane predčasných úmrtí, nákladov na zdravotnú starostlivosť, stratené pracovné dni, iné zdravotné problémy, škody na budovách a zníženie výkonu poľnohospodárstva.

EEA pri výpočte nákladov využívala metodológiu, ktorú používajú aj tvorcovia politík na kalkuláciu prípadných negatívnych efektov.

Správa taktiež pomenováva najškodlivejšie zariadenia v Európe a náklady pre každú krajinu. Z 30  zariadení označených za najškodlivejšie pre ovzdušie je až 26 využívaných na výrobu elektrickej  energie z uhlia a lignitu. Nachádzajú sa prevažne v Nemecku a východnej Európe.Správa neposudzuje, či sú emisie zdaných zariadení v súlade s právnymi predpismi danej krajiny, iba hodnotí ich škodlivý vplyv.

Údaje pre Slovensko si môžete pozrieť tu.

Výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx komentoval: „Samozrejme všetci  máme prospech z priemyslu a výroby elektrickej energie. Táto správa však ukazuje, že technológia použitá v týchto elektrárňach má skryté náklady na naše zdravie a životné prostredie. “

„Hoci sa analýza zaoberá prevažne priemyslom, je dôležité podotknúť, že k zlej kvalite ovzdušia prispievajú aj sektor dopravy či poľnohospodárstva,“ dodal Bruyninckx.