Udržateľný biznis je dobrý biznis

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento komentár poskytla EurActivu komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard.

„Medzi veľkými spoločnosťami sa vynára nové myslenie. To je jeden z dojmov, ktoré si odnášam z nedávno ukončeného Svetového ekonomického fóra v Davose. Či už to nazývajú zeleným rastom, uvedomelým kapitalizmom alebo zdieľanou hodnotou, čoraz viac spoločností po celom svete sa snaží definovať nové a udržateľnejšie spôsoby vytvárania rastu, ktorý potrebujeme v Európe – a vo zvyšku sveta.

A je naozaj úžasné vidieť koľko dobrých ideí už existuje. Napríklad firma človeka, vedľa ktorého som jeden večer sedela, vybavila 180.000 indických domov solárnym systémom osvetlenia. Dnes zaplatí rodina v indickej dedine 8-9 rupií denne za svietenie petrolejovými lampami vo svojich domoch. Využitím solárnych riešení môžu získať rovnakú energiu za polovičnú cenu. S financovaním investície pomáha banka. Nie je to zázrak. Len udržateľný biznis model.

A to som počúvala stále – biznis modely existujú. Či je to model „Z kolísky do kolísky,“ ktorý má Nike alebo zber starej elektroniky a zariadení firmy Best Buy, pretože tie sú plné hodnotných materiálov. Alebo zásielky gigantu Maersk, ktorý ušetril miliardy dolárov na nákladoch za palivo tým, že znížil plavebnú rýchlosť a urobil pár ďalších úprav svojej bežnej prevádzky.

To je ďalšou vecou, ktorú som si z Davosu vzala. Biznis prípady existujú. Efektívnosť zdrojov sa vyplatí. A aj veľké firmy sa prebudili a zistili, že poskytovanie väčšieho množstva výrobkov, potravín, kúrenia, chladenia a mobility ešte väčšiemu množstvu ľudí možno zvládnuť len cestou udržateľnosti, ak sa budúci rast vytvorí inteligentnejším spôsobom než to bolo v minulosti.

Zo Svetového ekonomického fóra som si ale vzala aj tretiu vec. Napriek pekným slovám, dobrým úmyslom a konkrétnej činnosti je jasné, že bez správnych politík nedokážeme prechod k spoločnostiam prívetivým ku klíme a efektívnym na zdroje uskutočniť v takom rozsahu, miere a rýchlosti, ako je potrebné.

Rozsah a miera sú kľúčové. Ale rýchlosť bude našou najväčšou výzvou. Alebo ako to povedal generálny tajomník OSN Pan Ki-mun: Čas je naším najvzácnejším zdrojom. Je to jednoduché: čím viac tovární, budov a elektrární vybudujeme bez toho, aby sme prijali nevyhnutné zlepšenia, tým dlhšie zamkneme svet na ceste neudržateľného rastu.

Preto vlastne záleží na tom, aby vlády určovali ciele a vytvárali správne stimulačné štruktúry. Dnes to ale nie vždy platí, napríklad keď dotujeme fosílne palivá namiesto povzbudzovania požadovaných zmien chovania.

Mne nezáleží na tom, či firmy napredujú preto, lebo sa sústredia na konečný súčet alebo z ohľadu na klímu. Pokiaľ napredujú a správnym smerom. Avšak zatiaľ čo trhy sú relatívne krátkozraké – pretože firmy musia svojim akcionárom zaistiť neustálu návratnosť – politici sú povinní zvažovať dlhodobé implikácie a viesť trh.

Preto túto jar Európska komisia spustí nízkouhlíkovú cestovnú mapu do roku 2050, akčný plán energetickej efektívnosti a bielu knihu o doprave, čím začne plánovať dekády napred.

Napokon, budú to súkromné firmy, ktoré dodajú riešenia. A predsa, Davos potvrdil moje presvedčenie, že bez ambicióznych verejných politík to bude príliš málo a príliš neskoro.“