Voľby 2012 z pohľadu životného prostredia – máme sa na čo tešiť…

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor zisťoval, ktorým environmentálnym témam sa venujú politické strany vo svojich programoch a posudzoval aké riešenia navrhujú. Ako uviedol : „Až na pár výnimiek sú v nich témy popísané veľmi všeobecne, mnohé často ani nie sú spomenuté. V programoch politických strán sa tiež objavujú rozpory environmentálnych cieľov s cieľmi a opatreniami v oblasti ekonomiky, dopravy, energetiky.“

Zameral sa na 9 vybraných kľúčových výziev (zmena klímy; energetické a surovinové zdroje; ochrana prírody a biodiverzita; ochrana vôd; znehodnocovanie pôdy; riziká environmentálnych záťaží; ochrana ovzdušia; chemická politika; odpadové hospodárstvo).

Projektový manažér KRI nenašiel žiadne informácie o životnom prostredí vo volebnom programe Strany Slobodného Slova. Veľmi stručné, heslovité vety o životnom prostredí, ktoré nenaznačujú strany postupovať identifikoval u SDKÚ, 99%, SNS a čiastočne do tejto kategórie zaradil aj MOST HÍD. V dlhšom rozsahu a konkrétnejšie sa podľa autora environmentálnym témam venujú strany KDH, SAS, SMER, OĽaNO a HZDS.

Spomedzi ostatných strán Ladislav Hegyi vyzdvihol ešte program strany Zmena zdola – DÚS, ktorá má podľa neho  najprepracovanejší plán spomedzi všetkých kandidujúcich strán a uvádza aj konkrétne štandardné opatrenia.

Celú analýzu nájdete na internetovej stránke Karpatského rozvojového inštitútu na tejto linke.