Zamyslenie o líderstve EÚ pred Kodaňou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor si kladie otázku, či môže byť Európa lídrom počas klimatickej konferencie v Kodani. Pri odpovedaní si na ňu poukazuje, že „konkurencia na post svetového lídra v tejto otázke narastá“. Zatiaľ čo prezident Barack Obama vyjadril presvedčenie, že USA by sa mali stať lídrom „skutočnej globálnej koalície“, Európa bude „bez pochýb preferovať spoločné líderstvo“, vysvetľuje. Poslanci EP už medzi časom „definovali zoznam opatrení, o ktorých veria, že sa musia implementovať“.

Konkurencia a líderská rivalita medzi EÚ a USA bude bez reálneho výsledku dovtedy, pokiaľ obe strany „nezabezpečia záväzok Číny, Indie a ďalších rozvíjajúcich sa krajín transformovať svoje energetické politiky“, tvrdí autor. Na druhej strane dodáva, že zlyhanie a ich nezapojenie povedie k vytrateniu sa úsilia starších a bohatších ekonomík.

Európska komisia preto kladie „veľký dôraz na potrebu mať efektívnu finančnú architektúru, ktorá by do roku 2020 zahŕňala platby v hodnote 90 mld. eur ročne pre rozvojové krajiny“, uvádza na blogu.

Hoci je Európa politickým lídrom, skutočnou výzvou by pre ňu malo byť líderstvo v oblasti priemyslu. Pre ilustráciu uvádza, že Obamove ambiciózne ciele v oblasti technologických riešení pre čistú energiu začínajú byť podobné americkému projektu hviezdnych vojen, ktoré na sklonku studenej vojny spravili z USA nespochybniteľnú svetovú veľmoc, pokiaľ ide o obranu a vojenský priemysel.

Európsky „automobilový priemysel, letectvo, technológie obnoviteľných zdrojov energií a modely energetickej efektívnosti sú potenciálnymi víťazmi na svetových trhoch, ale čelia konkurenčným programom, ktoré sú podporované spoza Atlantiku a rapídne sa vyvíjajúcimi ekonomikami v juhovýchodnej Ázii“, uzatvára Berendt.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.