Europarlament schválil Fond spravodlivej transformácie

Krátka správa.

Európsky parlament dal definitívnu zelenú Fondu spravodlivej transformácie, ktorý bude financovať zelené projekty v regiónoch závislých od ťažby, spracovania, či využívania fosílnych palív.

Fond má výšku 17,5 miliárd a kombinuje zdroje z klasického európskeho rozpočtu a fondu obnovy. Využijú ho aj slovenské regióny – má pomôcť s transformáciou Hornej Nitry, no bude financovať napríklad aj projekty v Košickom kraji.

Veľkým beneficientom peňazí by malo byť Poľsko. To však zatiaľ nesplnilo dôležitú podmienku: nezaviazalo sa k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050, čerpať tak bude môcť len polovicu z vyhradených fondov.