COP21: Od sľubov k činom

COP21 v Paríží. Eiffelova vež počas konverencie. [TASR / AP – Francois Mori]

V apríli 2015 podpísali svetoví lídri v Paríži novú dohodu o klíme. Jej cieľom je obmedziť otepľovanie zemského povrchu. Pre to, aby dohoda dosiahla vytýčený cieľ, musí byť ratifikovaná a implementovaná. To nebude ľahké. Inštitúcie a firmy v Európe aj Amerike musia zvládnuť niekoľko výziev. Okrem zníženia emisií v energetike a priemysle medzi ne patrí obmedzovanie exhalátov v doprave, presadzovanie nových zelených technológií a s tým súvisiace hľadanie financovania.

PDF na stiahnutie