Diskusia | Ako zastaviť stratu biodiverzity?

Ochrana biodiverzity je kľúčová pre mnoho ekosystémov poskytujúcich služby nevyhnutné pre ľudský život. V dôsledku ľudských aktivít však biodiverzita klesá. Hlavnými príčinami sú zmena využívania pôdy a vody, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny, znečistenie, strata a fragmentácia biotopov a prenikanie cudzích rastlinných a živočíšnych druhov.

V roku 2020 má EÚ prijať novú Stratégiu pre biodiverzitu pre rok 2030. Bude sa týkať širokého spektra oblastí, od zastavenia odlesňovania a degradácie pôdy, cez ochranu druhov a ich habitatov, po udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

Cieľom diskusie je zamerať sa na niekoľko otázok:

Má Stratégia biodiverzity 2030 obsahovať právne záväzné ciele pre EÚ a členské krajiny?

Aké zmeny potrebuje európske a slovenské poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, aby neohrozovali biodiverzitu?

Programové vyhlásenie vlády obsahuje ambiciózne environmentálne plány, čo konkrétne plánuje Slovensko pre zlepšenie ochrany biodiverzity?

 

Diskutujúci:

  • Michal Wiezik, poslanec, Európsky parlament (SPOLU / EPP)
  • Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Katarína Butkovská, generálna riaditeľka, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Miroslava Plassmann, riaditeľka, WWF Slovensko

 

Moderátor:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie zorganizovali EuroPolicy, o.z. a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s EURACTIV Slovensko.