Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020

Európska únia pripravila historicky najväčší finančný balík určený na boj s prepadom ekonomík po pandémii Covid-19. Pre Slovensko to predstavuje obrovskú príležitosť aj výzvu. Reformy financované z Fondu obnovy by mali slovenskú ekonomiku posunúť vpred a zároveň rešpektovať ciele klimatickej neutrality do roku 2050.

 • Ako sa premietnu klimatické a environmentálne ciele do Národného plánu obnovy a odolnosti?
 • V ktorých sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?
 • Ako vnímajú návrhy na Národný plán obnovy zainteresovaní aktéri?
 • Aké zmeny a príležitosti prinesie zelená ekonomika pre naše hospodárstvo?
 • Ako hodnotia návratnosť zelených investícií ekonomickí experti?
 • Aký je plán na zapojenie odborníkov, občianskeho sektora, samospráv a biznisu do tvorby reformného plánu?

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

 

PROGRAM

 

10:00 – 10:05 | Otvorenie a privítanie organizátora

 

10:05 – 10:15 | Príhovor Prezidentky SR Zuzany Čaputovej

 

10:20 – 11:00 | Panel 1: Bude 2021 rokom zeleného reštartu ekonomiky?

Peniaze, ktoré majú pomôcť naštartovať slovenské hospodárstvo a posunúť ho smerom k digitálnej a zelenej ekonomike, by k nám mali začať prúdiť už budúci rok. Pre Slovensko je to príležitosť dobehnúť niektoré zameškané reformy. Podľa Európskej komisie je našou povinnosťou voči budúcim generáciám využiť peniaze zodpovedne a neinvestovať do riešení, ktoré budú už o pár rokov zastaralé. Reformy, ktoré sa nakoniec dostanú do Národného plánu obnovy, majú posilniť schopnosť Slovenska čeliť budúcim krízam a nasmerovať ho na cestu uhlíkovej neutrality.

Ako zabezpečiť, aby sme dokázali peniaze efektívne čerpať?

Ako chce vláda reflektovať potrebu napĺňania zelených cieľov v Národnom reformnom pláne?

V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky sú najväčšie príležitosti pre zelený reštart?

 

 • VERONIKA REMIŠOVÁ, podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR
 • ANDREJ DOLEŽAL, minister dopravy SR
 • JURAJ SMATANA, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • LADISLAV MIKO, vedúci Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

 

11:05 – 12:30 | Panel 2: Ako pomôže Zelený reštart našej ekonomike?

Pozrite si záznam druhého panelu konferencie na tomto odkaze.

Cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v Európskej zelenej dohode, bude mať významný vplyv na všetky odvetvia hospodárstva. Predpokladom pre dekarbonizáciu hospodárstva je útlm využívania fosílnych palív, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe a zapojenie nových technológií. Pre uhlíkovo náročné odvetvia to bude znamenať komplexnú transformáciu a obrovské investície. Naopak, dôraz na obnoviteľnú energiu a energetickú účinnosť môže byť v iných sektoroch impulzom pre rozvoj.

Akými investíciami a schémami môže Plán obnovy prispieť k dekarbonizácii slovenského hospodárstva?

Aké ďalšie finančné nástroje má Slovensko k dispozícii pre napĺňanie klimatických cieľov?

Aké sociálne a ekonomické dopady môže mať boj s klimatickou krízou? Čo hovoria analýzy a odhady?

Aké investície môžu Slovensku pomôcť hneď?

Ako bude na zelené investície reagovať trh?

 

 • LÍVIA VAŠÁKOVÁ, poradkyňa predsedu vlády SR pre Zelenú ekonomiku a Fond obnovy
 • NORBERT KURILLA, poradca Prezidentky Slovenskej republiky
 • TOMÁŠ MERAVÝ, poradca ministra financií a ekonomický expert strany Za ľudí
 • KATARÍNA MUCHOVÁ, analytička Slovenskej sporiteľne
 • IVANA MALEŠ, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

Moderuje IRENA JENČOVÁ, editorka EURACTIV Slovensko

 

12:30 – 13:30 | Obedný program

Vyhlásenie a predstavenie víťazov Európskej súťaže o najlepšiu esej: ,,Slovensko a Európska únia v klimatickej džungli”

Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenská klimatická iniciatíva, Goethe Institut a Mladí reportéri pre životné prostredie

 

13:30 – 15:00 | Panel 3: Zachránia nás eko-inovácie?

Pozrite si záznam tretieho panelu konferencie na tomto odkaze.

Európska komisia ráta pri zelenom reštarte európskeho hospodárstva s inováciami a rozvojom zelených technológií. Tie sú kľúčové aj pre dosiahnutie klimatických cieľov. Bariérou pre ich masívne uplatnenie je najmä neefektívne nastavenie verejných politík.

Čo môže štát urobiť pre rozvoj eko-inovácií?

Ako nastaviť verejné politiky, aby podporili rozvoj zelených technológií?

Ktoré účinné kroky je možné urobiť hneď?

Ako umožniť rýchlejšie a flexibilnejšie zavádzanie inovácií na trh?

 

 • KATARÍNA BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • ANDREA BASILOVÁ, spoluzakladateľka Sensoneo
 • ĽUBICA RAGULOVÁ, senior konzultantka, EY
 • BOGLÁRKA KURKA IVANEGOVÁ, spoluzakladateľka Sustainability Tools
 • JÁN LACKO, člen výkonného výboru SAPI

Moderuje KATARÍNA NIKODEMOVÁ, riaditeľka Budov pre budúcnosť

 

15:30 – 17:00 | Panel 4: Zelený reštart samospráv

Pozrite si záznam štvrtého panelu konferencie na tomto odkaze.

Mestá sú domovom 70 percent celkovej európskej populácie. Vlny horúčav, suchá či záplavy v dôsledku klimatickej zmeny môžu v urbanizovaných oblastiach napáchať miliónové škody. Európska komisia považuje samosprávy za kľúčových hráčov v boji proti klimatickej zmene, keďže sú ,,vykonávatelia” klimatických opatrení. V zelených opatreniach a cieľoch môžu ísť dokonca nad rámec povinností stanovených štátom.

Ako sú samosprávy pripravené na zelenú obnovu a čo ich naopak brzdí?

Z ktorých návrhov a opatrení v národnom reformnom pláne môžu benefitovať samosprávy a občania? Ktorá priorita tam zatiaľ chýba?

Vidíte v návrhu Plánu obnovy a ďalších finančných schémach priestor na rýchlejšie čerpanie financií pre samosprávy?

Aké prekážky na vyššej úrovni potrebujeme odstrániť k naplneniu cieľov zeleného reštartu samospráv?

 

 • MARTIN MACÍČEK, poverený riadením odd. životného prostredia a územného plánovania, Trenčiansky samosprávny kraj, SK 8
 • ZUZANA HUDEKOVÁ, expertka na adaptáciu na zmenu klímy a zelenú infraštruktúru
 • MARCEL LAUKO, riaditeľ Energetického centra Bratislava a Asociácie poskytovateľov energetických služieb
 • JURAJ MELICHÁR, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme – CEPA

Moderuje DANIELA PIRŠELOVÁ, bývalá televízna redaktorka, zakladateľka prvej klimatickej konferencie na Slovensku CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA a aktuálne expertka Únie miest Slovenska pre komunikáciu klimatickej zmeny

 

17:00 | Záverečné slová

 

Partneri konferencie: