Budúcnosť EÚ

29-06-2022

Ján Budaj: Bez aktivistov by bola drevárska a poľovnícka loby neprekonateľná

Reforma národných parkov sa podarila iba o jeden hlas, pripomína minister životného prostredia Ján Budaj. Veci, ktoré sa mali prijať už dávno, prechádzajú na Slovensku iba krehko. K zmene však stačí, aby sa hŕstka ľudí začala stretávať v kaviarni.
29-06-2022

Europoslanec Peksa: Mestá nemôžeme prispôsobovať parkovaniu donekonečna

Zápcham nezabránime bez toho, aby sme umožnili ľuďom cestovať inak, pohodlnejším a efektívnejším spôsobom, verejnou dopravou či bicyklom, hovorí český europoslanec Mikuláš Peksa.
28-06-2022

Michal Wiezik: Príroda odpad nepozná, môže nám byť vzorom

Prechodu na obehovú ekonomiku nahráva súčasná situácia s cenami stavebných materiálov a inflácia. Ľudia sa totiž obracajú viac na udržateľné riešenia, ktoré dokážu byť aj cenovo výhodnejšie, hovorí europoslanec Michal Wiezik. 
28-06-2022

Bez aktivistov sa zelená transformácia nepodarí

Občianski aktivisti majú niekedy väčšiu expertízu ako ministerstvá, inokedy ide o laikov, ktorí poukážu problém v ich okolí. Zelené iniciatívy by sa bez nich nepohli, ale aktivizmus iba ťažko prenikne do komunít, ktoré riešia existenčné problémy. 
21-06-2022

Diskusia | Zelená zmena zdola

Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko Vás pozývajú sledovať podujatie s názvom Zelená zmena zdola, ktoré vzniklo v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.
Kultúra a médiá 13-06-2022

Diskusia | Verejnoprávnosť médií: V čom sa môže inšpirovať Slovensko?

Ako fungujú verejnoprávne médiá v iných krajinách, napríklad v susednom Česku alebo Nemecku? Aké sú problémy ich systémov a čím by sa Slovensko, naopak, mohlo inšpirovať? Kľúčoví stakeholderi odpovedajú na tieto a ďalšie otázky.
01-06-2022

Ideaton | Udržateľná doprava v mestách

V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy online workshop venovaný téme udržateľnej dopravy v mestách.
18-05-2022

Diskusia | Ochráni Únia slobodu svojich médií?

Slobodné médiá sú dôležitým pilierom demokracie, tie európske však čelia čoraz väčším tlakom. Akým problémom čelia slovenské a české médiá?
26-04-2022

Diskusia | Zelená mestská mobilita

Portál EURACTIV Slovensko zorganizoval v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline diskusiu so študentmi na tému udržateľnej mobility v mestách.
12-04-2022

Ideaton | Ako zlepšiť odolnosť miest voči zmene klímy

V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy online workshop venovaný téme odolnosti miest vo vzťahu ku klimatickej zmene.
11-04-2022

Ideaton | Opätovné využitie odpadu v samosprávach

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy online ideaton venovaný téme obehovej ekonomiky.
29-03-2022

Heger: Najbližšie týždne ukážu, ako bude treba prispôsobiť únijné zmluvy

Dnešné okolnosti zmenia závery Konferencie o budúcnosti Európy. Už teraz vidieť zmenu rétoriky, z európskeho odstrašovania sa stala európska obrana, hovorí v rozhovore premiér Slovenskej republiky EDUARD HEGER. 
29-03-2022

Diskusia | Ako vidí Česká republika reformu Európskej únie?

Česko bude v druhej polovici roka 2022 predsedať Rade EÚ. Ako ovplyvnila Konferenciu o budúcnosti Európy situácia na Ukrajine? Ako sa líšia české závery konferencie od tých slovenských? Zástupkyne českej politickej a mediálnej obce odpovedajú aj na tieto otázky.
22-02-2022

Zuzana Hozlárová: O Únii by sa malo učiť už na základnej škole (VIDEO)

Hozlárová zastupuje slovenských občanov na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy. V rozhovore hovorí, že bola na začiatku skeptická a aj neskôr ju sklamal nezáujem politikov. 
21-02-2022

Brexit ani päť rokov po referende neinšpiruje iné krajiny (VIDEO)

Cena odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ sa od roku 2020 vyšplhala na viac ako 500 miliárd libier. Väčšina Britov už považuje referendum za nesprávne rozhodnutie a po viac ako päť rokoch sa nenašla členská krajina, ktorá by ich chcela nasledovať. 
17-02-2022

Slovensko pomáhalo mladým ľuďom cez pandémiu najmenej z Únie (VIDEO)

Pandémia disproporčne ovplyvnila zamestnanosť aj duševné zdravie mladých ľudí. Tí zo Slovenska sú na tom ešte horšie ako priemerní Európania. Pre slovenskú vládu však opatrenia pre mladých neboli prioritou, prijali totiž iba jedno.
Spoločnosť 16-02-2022

Diskusia | Táto krajina nie je pre mladých! Názory a postoje mladých ľudí na Slovensku

Aké sú hodnotové postoje mladých ľudí, ako formujú ich občianske či politické správanie? Do akej miery sú náchylní k pravicovému extrémizmu? Sledujte diskusiu, ktorá predstaví štúdiu mapujúcu postoje, hodnoty a názory mladých ľudí na Slovensku.
08-02-2022

Zaujíma Slovákov budúcnosť Únie? Odpovedajú Kiča, Lexmann, Gyárfášová a ďalší (VIDEO)

Slováci chcú vidieť angažovanejšiu Úniu a chcú byť viac informovaní o jej aktivitách. Nedoriešenou otázkou je zapojenie marginalizovaných komunít a iných menšín do diskusií o reformách bloku.
28-01-2022

Zelená transformácia Európy ako nástroj zbližovania životnej úrovne obyvateľov EÚ

Účastníci diskusie hľadali odpovede na otázky, či má EÚ dostatočne silné nástroje na zabezpečenie dostatočne ambicióznej klimatickej agendy a naplnenie očakávaní svojich občanov a či dokážeme zaistiť financovanie zelenej transformácie spôsobom, aby nebola ohrozená naša globálna konkurencieschopnosť.
28-01-2022

Politika a EÚ: Parlamenty v diskusii o budúcnosti Európy

V panelovej diskusii sa zástupcovia politických strán na Slovensku zamerali na výzvy v súvislosti s angažovaním a participáciou občanov vo veciach verejných na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni.
28-01-2022

Občania a EÚ: Konferencia o budúcnosti Európy a európska demokracia

Panelová diskusia zhodnotila doterajší priebeh, formát, výstupy a viditeľnosť Konferencie o budúcnosti Európy v očiach verejnosti na národnej i európskej úrovni.
26-01-2022

OBČIANSKA EURÓPA | Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy

Občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás pozývajú sledovať online konferenciu s názvom Občianska Európa – Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy.
21-01-2022

Diskusia | Akú Úniu chceme? Slovenské ohlasy na Konferenciu o budúcnosti Európy

Čo zatiaľ vieme o tom, ako si Slovensko predstavuje budúcnosť EÚ? Ktoré témy rezonujú? Sledujte diskusiu venovanú práve týmto otázkam.
15-01-2022

Ladislav Miko: Ak chceme minúť peniaze z plánu obnovy, musíme čerpať štyrikrát rýchlejšie (VIDEO)

Bývalý šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko, v rozhovore hovorí, že eurofondy nemôžu za korupciu. Vyčerpať plán obnovy bude podľa neho výzva.