Budúcnosť EÚ Archives

 • Regulácia tabakových výrobkov v EÚ

  Daňová politika 11-03-2015

  EÚ dokončila revíziu tabakovej smernice, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2016. Implementácia na národnej úrovni aktuálne prebieha, pričom viaceré krajiny EÚ zvažujú alebo zavádzajú opatrenia nad schválený európsky rámec.

 • Nový europarlament 2014-2019

  Slovensko v EP 04-07-2014

  Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?

 • Výsledky eurovolieb 2014

  Slovensko v EP 30-05-2014

  Najväčší počet kresiel obsadí Európska ľudová strana pred socialistami a liberálmi. Krajná pravica i ľavica mierne posilnili.

 • Nová Európska komisia 2014+

  02-05-2014

  Zloženie novej Európskej komisie bude známe na jeseň 2014. Stojí pred ňou viacero výziev. Prvou bude spôsob jej kreovania, ktorý by mal byť do väčšej miery ovplyvnený výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a druhou je jej pracovný program v kontexte hospodárskej krízy.

 • Eurovoľby 2014 na Slovensku

  Slovensko v EP 13-04-2014

  Slovensko bude voliť svojich 13 europoslancov po tretíkrát. Voľby 2014 charakterizuje väčší záujme strán, zvučnejšie mená na kandidátkach a väčší podiel výsostnej kritiky voči EÚ a jej politikám v ich súčasnej podobe.

 • Kam smeruje EÚ?

  03-10-2013

  Kríza v eurozóne naštartovala zmeny s väčším rozsahom ako predpokladala Lisabonská zmluva. Ich výsledkom bude iná únia než by si pred pár rokmi vedel ktokoľvek predstavil. Ako ďaleko až budeme ochotní zájsť?

 • Európske občianstvo: vyťažiť čo najviac

  25-09-2013

  Nadnárodný koncept európskeho občianstva prináša nový druh interakcie medzi jednotlivcom-občanom a politickými inštitúciami. Od európskeho občana sa neočakáva len konzumácia práv a príležitostí a ale aj vyjadrenie jeho postojov k dianiu v EÚ.

 • Základné pravá v EÚ

  Slovensko v EP 25-06-2013

  Popri ústavne zakotvených katalógoch ľudských práv v jednotlivých členských štátoch poskytuje únia ďalšie záruky platné pre činnosť európskych inštitúcií. Základné práva sú zároveň definované ako „hodnoty, na ktorých stojí EÚ“ a ktoré musí rešpektovať každý členský štát.

 • Kroky ku skutočnej hospodárskej a menovej únii

  18-12-2012

  Kríza odhalila nedostatky v architektúre bloku s eurom. Na zaistenie jej dlhodobej stability európske inštitúcie prijímajú opatrenia, ktoré reagujú na vnútorné aj vonkajšie výzvy, ktorým eurozóna a jej jednotliví členovia v súčasnosti čelia.

 • Cyperské predsedníctvo EÚ

  11-07-2012

  Cyperské predsedníctvo EÚ počas druhej polovice roku 2012 síce poskytne Únii politické vedenie, "ale netradičným spôsobom", tvrdia oficiálni predstavitelia. Bude to skôr "predsedníctvo so základňou v Bruseli". Zástupcovia krajiny budú zväčša pracovať odtiaľ a sústredia sa na európske záležitosti. Rozhovory s Tureckom o znovuzjednotení ostrova sa budú odohrávať oddelene.

 • Spoločná poľnohospodárska politika – neustála reforma?

  Potravinárstvo 14-05-2012

  Súčasná podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) platí od januára 2014. Je to najväčšia reforma za posledné dekády. Rodila sa v širokej diskusii od apríla 2010 a minulý rok pre ňu znamenal prechodné obdobie.

 • Nová európska zmluva – v ústrety viacrýchlostnej Únii?

  Ekonomika 30-12-2011

  Všetky členské štáty, okrem Británie a Českej republiky, sa dohodli na novej zmluve, ktorá má sprísniť fiškálnu disciplínu a prehĺbiť hospodársku integráciu, čo má prispieť k záchrane európskej meny.