Budúcnosť EÚ Archives

 • Slovenská cesta do jadra EÚ

  Špeciál | Rozširovanie 26-10-2015

  Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Čo Slovensko za 11 rokov členstva dosiahlo? Existujú slovenské témy v EÚ? A ktoré otázky sú pre Slovensko stále citlivé?

 • Ekonomické priority Junckerovej Komisie

  26-10-2015

  Európska komisia Jeana-Clauda Junckera si na začiatku svojho mandátu (2014) zadefinovala 10 hlavných priorít. Prehľad ekonomických priorít Komisie nájdete v tomto súbore liniek.

 • Regulácia tabakových výrobkov v EÚ

  Daňová politika 11-03-2015

  EÚ dokončila revíziu tabakovej smernice, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2016. Implementácia na národnej úrovni aktuálne prebieha, pričom viaceré krajiny EÚ zvažujú alebo zavádzajú opatrenia nad schválený európsky rámec.

 • Nový europarlament 2014-2019

  Slovensko v EP 04-07-2014

  Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?

 • Výsledky eurovolieb 2014

  Slovensko v EP 30-05-2014

  Najväčší počet kresiel obsadí Európska ľudová strana pred socialistami a liberálmi. Krajná pravica i ľavica mierne posilnili.

 • Nová Európska komisia 2014+

  02-05-2014

  Zloženie novej Európskej komisie bude známe na jeseň 2014. Stojí pred ňou viacero výziev. Prvou bude spôsob jej kreovania, ktorý by mal byť do väčšej miery ovplyvnený výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a druhou je jej pracovný program v kontexte hospodárskej krízy.

 • Eurovoľby 2014 na Slovensku

  Slovensko v EP 13-04-2014

  Slovensko bude voliť svojich 13 europoslancov po tretíkrát. Voľby 2014 charakterizuje väčší záujme strán, zvučnejšie mená na kandidátkach a väčší podiel výsostnej kritiky voči EÚ a jej politikám v ich súčasnej podobe.

 • Kam smeruje EÚ?

  03-10-2013

  Kríza v eurozóne naštartovala zmeny s väčším rozsahom ako predpokladala Lisabonská zmluva. Ich výsledkom bude iná únia než by si pred pár rokmi vedel ktokoľvek predstavil. Ako ďaleko až budeme ochotní zájsť?

 • Európske občianstvo: vyťažiť čo najviac

  25-09-2013

  Nadnárodný koncept európskeho občianstva prináša nový druh interakcie medzi jednotlivcom-občanom a politickými inštitúciami. Od európskeho občana sa neočakáva len konzumácia práv a príležitostí a ale aj vyjadrenie jeho postojov k dianiu v EÚ.

 • Základné pravá v EÚ

  Slovensko v EP 25-06-2013

  Popri ústavne zakotvených katalógoch ľudských práv v jednotlivých členských štátoch poskytuje únia ďalšie záruky platné pre činnosť európskych inštitúcií. Základné práva sú zároveň definované ako „hodnoty, na ktorých stojí EÚ“ a ktoré musí rešpektovať každý členský štát.

 • Kroky ku skutočnej hospodárskej a menovej únii

  18-12-2012

  Kríza odhalila nedostatky v architektúre bloku s eurom. Na zaistenie jej dlhodobej stability európske inštitúcie prijímajú opatrenia, ktoré reagujú na vnútorné aj vonkajšie výzvy, ktorým eurozóna a jej jednotliví členovia v súčasnosti čelia.

 • Cyperské predsedníctvo EÚ

  11-07-2012

  Cyperské predsedníctvo EÚ počas druhej polovice roku 2012 síce poskytne Únii politické vedenie, "ale netradičným spôsobom", tvrdia oficiálni predstavitelia. Bude to skôr "predsedníctvo so základňou v Bruseli". Zástupcovia krajiny budú zväčša pracovať odtiaľ a sústredia sa na európske záležitosti. Rozhovory s Tureckom o znovuzjednotení ostrova sa budú odohrávať oddelene.

 • Spoločná poľnohospodárska politika – neustála reforma?

  Potravinárstvo 14-05-2012

  Súčasná podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) platí od januára 2014. Je to najväčšia reforma za posledné dekády. Rodila sa v širokej diskusii od apríla 2010 a minulý rok pre ňu znamenal prechodné obdobie.

 • Nová európska zmluva – v ústrety viacrýchlostnej Únii?

  Ekonomika 30-12-2011

  Všetky členské štáty, okrem Británie a Českej republiky, sa dohodli na novej zmluve, ktorá má sprísniť fiškálnu disciplínu a prehĺbiť hospodársku integráciu, čo má prispieť k záchrane európskej meny.

 • Rozpočtový výhľad EÚ 2014 – 2020

  20-10-2011

  Európska komisia koncom júna 2011 zverejnila návrh rozpočtového rámca na obdobie 2014 – 2020. Európska rada vo februári 2013 schválila rozpočet nižší o viac ako 87 miliárd eur. Odborníci finančné vyjednávania považujú za najväčšiu hru a najväčší boj z pohľadu čísel v celej Európskej únii.

 • Poľské predsedníctvo

  21-06-2011

  Kľúčovými prioritami nadchádzajúceho poľského predsedníctva v druhej polovici roku 2011 sú vydláždenie cesty pre uzavretie „ambicióznej dohody" o spoločnom rozpočte na obdobie rokov 2014 až 2020, energetická bezpečnosť a Východné partnerstvo EÚ. Poľskí predstavitelia zároveň využili všetky svoje páky na to, aby zabezpečili, že Európa zachová svoje politiky prerozdeľovania, vrátane regionálnej politiky, aj v časoch šetrenia.

 • Európska občianska inciatíva

  12-04-2011

  Európska občianska iniciatíva je popredným nástrojom priamej demokracie a prvá svojho druhu v nadnárodnom priestore. Zaviedla ju Lisabonská zmluva a využiteľná v praxi by mala byť od roku 2012.

 • Maďarské predsedníctvo

  23-12-2010

  Maďarsko sa stane 1.januára 2011 predsedníckou krajinou Európskej únie. Hlavnými témami, ktorými sa bude v tom čase EÚ zaoberať, sú rozpočet, poľnohospodárska politika, či hospodárske spravovanie v eurozóne.

 • Európske politické strany: Aktéri či diskusné kluby?

  Slovensko v EP 17-08-2010

  S postupným rastom právomocí Európskeho parlamentu, hlavnej platformy pôsobenia európskych politických strán, narastá aj ich význam. Príslušnosť k nim zaváži aj pri koordinácii pozícií lídrov členských štátov.

 • Belgické predsedníctvo

  06-07-2010

  Prvého júla 2010 sa Belgicko stalo predsedníckou krajinou EÚ. Únii tak bude šesť mesiacov „vládnuť“ krajina, ktorú spravuje dočasná vláda a kde nedávne národné voľby vyhrala strana volajúca po rozdelení Belgicka na Flámsko a Valónsko.

 • Nová diplomatická služba EÚ

  06-04-2010

  Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorú zavádza Lisabonská zmluva, má Európskej únii vyčleniť väčšiu úlohu v zahraničnej politike. Jej forma a právomoci sú však v súčasnosti stále predmetom vášnivých debát medzi členskými krajinami EÚ.

 • Výmeny top euroúradníkov

  18-02-2010

  Nový tím európskych komisárov pod vedením José Manuela Barrosa už nastúpil do svojho úradu. S tým súvisia aj výmeny na mnohých vysokých postoch Európskej komisii.

 • Národné parlamenty a Európska únia

  01-02-2010

  Národné parlamenty začínajú hrať čoraz dôležitejšiu úlohu vo fungovaní EÚ v spolupráci s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a navzájom medzi sebou. Lisabonská zmluva posilňuje ich vplyv pri rozhodovaní v EÚ.

 • Barroso II: Nová Európska komisia 2009-2014

  08-01-2010

  Európska komisia pre obdobie 2009-2014 (v skutočnosti 2010-2014) sa rodila za špeciálnych podmienok neistej ratifikácie Lisabonskej zmluvy, preto začína pôsobiť s trojmesačným oneskorením. Slovensko v nej zastupuje Maroš Šefčovič. V čom je iná od tej predošlej?