Spoločenská zodpovednosť

Obrana 17-01-2018

Summit Európskej a Africkej únie priniesol len ohlušujúce ticho, populačnú explóziu nerieši

Demografia naznačuje, že počet Afričanov, ktorí sa vyberú na nebezpečnú cestu do Európy, sa bude rátať možno aj v desiatkach miliónov, píše GILES MERRITT.
Budúcnosť EÚ 17-10-2017

R. Sikorski: Je šokujúce, ako pomaly internetové platformy reagujú na šírenie extrémizmu

O novej vlne terorizmu na sociálnych sieťach píše pre EurActiv bývaný poľský minister zahraničných vecí a obrany.
Budúcnosť EÚ 19-09-2017

„Zlaté víza“ pre majetných z tretích krajín spochybňujú demokratickosť vízového režimu

EÚ podpláca Líbyu, aby zabránila cestám do Európy, zatiaľ čo niektoré členské štáty predávajú skorumpovaným zahraničným politikom „zlaté víza“, píše europoslankyňa ANA GOMESOVÁ.
Regionálny rozvoj 04-02-2014

Riziko zneužitia eurofondov je na Slovensku vysoké

Komparatívna analýza situácie v Českej republike, Poľsku a na Slovensku, konštatuje, že nastavenie pravidiel je u nás rizikové.
Veda a inovácie 15-09-2012

Inovácie vo vrejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie

Autori monografie skúmajú na prípadových štúdiách zavádzanie sociálnych inovácií do verejného sektora na Slovensku, dôvodom a dôsledkom tohto procesu.
Veda a inovácie 21-07-2012

Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

Na tvorbu verejnej politiky majú vplyv viacerí aktéri. V kontexte Slovenska môžeme hovoriť o formálnych korporatistických partneroch vlády, o štátnych zamestnancoch priamo participujúcich na tvorbe politiky, médiách a treťom sektore, o územnej a profesijnej samospráve a zahraničných partneroch (Beblavý, Sičáková,...
29-06-2012

Udržateľnosť MVO na Slovensku 2011

Analýza slovenského prostredia z pohľadu mimovládnych organizácií sa venuje právnemu prostrediu, organizačnej kapacite, finančnej životaschopnosti, obhajobe záujmov, poskytovaniu služieb a ďalším aspektom ich fungovania.
22-06-2012

Negatívne dopady nadmerného pitia na Slovensku

Alkohol je legálnou potravinárskou komoditou. Mierna konzumácia spôsobuje uvoľnenie a vyvoláva eufóriu. Pitie alkoholu má na Slovensku, rovnako aj v celej Európe, stáročnú tradíciu a je spoločensky tolerované.
Kultúra a médiá 04-05-2012

Ženské stereotypy: Čas na reflexiu v médiách

EÚ zvažuje zavedenie kvót pre ženy vo vedení spoločností. Niečo podobné by bolo treba zvážiť aj pri médiách, hovorí Klaus Heeger.
25-04-2012

Korupcia: situácia na Slovensku a v Kanade

Korupcia na Slovensku a v Kanade - nájdi päť rozdielov. AmeriCan Letters prinášajú premiérový komentár zo série "Očami Toma Nicholsona".
10-04-2012

Bezzubé návrhy protikorupčných opatrení

HPI analyzuje návrh z dielne LOZ týkajúci sa opatrení, ktoré by mali znížiť mieru korupcie v zdravotníctve. K jednotlivým opatreniam uvádzajú autori konkrétne návrhy, ktoré by dané opatrenia mohli zefektívniť.
29-12-2011

Kongresy, stánky a darované perá

Niekoľko poznámok k novej farmaceutickej legislatíve
19-07-2011

Ako vyzerá typický podvodník?

Spoločnosť KPMG vypracovala štúdiu „Ako vyzerá typický podvodník“. Analyzuje v nej charakteristiky podvodného konania na základe 348 skutočných prípadov, ktoré KPMG vyšetrovala v 69 krajinách.

Solidarita s Japonskom

Ničivé zemetrasenie a cunami, ktoré 11. marca zasiahli Japonsko vytvorili zdrvujúcu fyzickú škodu – zhoršenú hrozbou nukleárnej pohromy – naprieč severovýchodnými pobrežnými oblasťami krajiny a znovu vznietili vážne obavy v jedinej krajine, ktorá naplno okúsila hororový potenciál atómu. Tisíce ľudí sú nezvestní, státisíce vysídlené a milióny sú bez vody, jedla alebo kúrenia pri teplotách blízkych nule. Očakáva sa, že počet mŕtvych prekročí 15.000.
Budúcnosť EÚ 12-08-2010

Inštitucionálne inovácie v koordinácii EU transpozície na úrovni ministerstiev

Autorka porovnáva formy a metódy koordinácie transpozície EÚ legislatívy, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá vlády SR. Skúma tiež vplyv rôznych modelov na úspešnosť implementácie smerníc EÚ.
Regionálny rozvoj 09-06-2010

Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

Eurofondy predstavujú pre krajinu veľké možnosti, ale aj veľkú výzvu. Slovensko, podobne ako iné členské štáty EÚ, však tieto finančné prostriedky stále vníma skôr ako dar. Z toho potom vyplýva, že projekty sa viac sústreďujú na kvantitu ako kvalitu, hodnotí Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) vo svojom projekte Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013.
Verejná správa 19-04-2010

Protikorupčné aktivity v SR a vplyv EÚ: porovnanie predvstupových a povstupových politík a stavu korupcie

Autori porovnávajú protikorupčné opatrenia na Slovensku v období pred vstupom do EÚ a po ňom.
Sociálna politika 18-08-2009

Komunálna politika a pravicový extrémizmus

Nadácia Friedricha Eberta pripravila pre politikov a pracovníkov z komunálnej sféry a zároveň aj pre občanov a aktivistov príručku, ako efektívne riešiť spory s pravicovými extrémistami.
Vzdelávanie 01-07-2009

Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Otázka akademickej etiky začala na Slovensku rezonovať najmä v ostatných troch rokoch. Najčastejšie v súvislosti s otázkou plagiátorstva u študentov alebo pedagógov. Plagiátorstvo je však len jedným z prehreškov voči akademickej etike a otázka stavu akademickej etiky na Slovensku je podstatne širšia ako len plagiátorstvo.
Ekonomika 02-06-2009

Programy politických strán vo voľbách do EP 2009

Kto podporuje Lisabonskú zmluvu, kto daňovú harmonizáciu a kto členstvo Turecka v EÚ? EurActiv.sk prináša analýzu programov politických strán v eurovoľbách.

Spokojnosť s e-službami verejnej správy v segmente podniky – 2008

Jedným z cieľov zakotvených v dokumente Stratégia informatizácie verejnej správy, schválenom vládou SR v roku 2008, je zvyšovanie spokojnosti s elektronickými službami verejnej správy (e-služby verejnej správy).
Verejná správa 20-02-2009

Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku.

TIS pripravila štúdiu efektívnosti kontrol ÚVO a NKÚ SR vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.
Budúcnosť EÚ 09-02-2009

Think tanky musia myslieť „európsky“

V čase keď európske krajiny zápasia s finančnou a hospodárskou krízou európske think tanky nie sú schopné pomáhať rozhodovateľom nachádzať inovatívne riešenia, píšu autori Stephen Boucher and Martine Royo v novej knihe.

Informatizácia v neziskovom sektore

Prípadová štúdia Informatizácia v neziskovom sektore je súčasťou rozsiahleho projektu pod názvom Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control, ktorý podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.