Digitalizácia Archives

  • Digitálne vysielanie

    Kultúra a médiá 07-05-2006

    Nevyhnutnosť digitalizácie rozhlasového a televízneho vysielania vyplýva z toho, že ďalší rozvoj analógového vysielania nie je prakticky možný. Frekvenčné spektrum je ako prírodný zdroj v súčasnosti de facto vyčerpané. V tomto zmysle je digitalizácia starostlivosťou o obmedzený prírodný zdroj, ktorú vo väčšine zabezpečuje štát. Tlak na efektívnejšie využívanie frekvenčných pásiem vyhradených pre televíziu vytvárajú nové obsahové služby, ako aj technológie podporujúce mobilitu. Proces prechodu na digitálne vysielanie si v prvom rade vyžaduje legislatívu, ktorá ho bude podporovať a nespôsobovať jeho zdržanie.