Doprava

Ekonomika 27-03-2018

Doprava ako súčasť smernice o vysielaní – mýty a realita

Europoslanec RICHARD SULÍK (SaS, ECR) vysvetľuje nejasnosti v otázke, čo prináša nové znenie smernice o vysielaní pracovníkov pre dopravcov.
16-07-2013

Zavádzanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá: Ako zorganizovať trh?

Koncepčný dokument Eurelectric predstavuje dva modely organizácie trhov a budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektriomobily. V závislosti na zvolených modeloch, ktoré sa už implementujú v jednotlivých krajinách EÚ, dochádza k odlišnému rozloženiu nákladov.
10-01-2013

Elektromobily vyhovujú zvykom európskych vodičov

Väčšina súčasných vzorcov šoférovania a parkovania vodičov v Európe je podľa prieskumov Spoločného výskumného centra EK v súlade s využitím elektromobilov .
Fosílne palivá 01-10-2012

Znižovanie emisií CO2 v sektore dopravy EÚ

European Gas Forum (EGaF) vo svojej novej štúdii hodnotí dostupné technológie a vypočítava potenciálne úspory nákladov a zníženie emisií CO2 v prípade, ak by bol v odvetví dopravy použitý zemný plyn.
Ovzdušie 04-04-2012

Urýchľovať emobilitu v Európe nie je potrebné

Pri automobiloch zostáva ešte veľký priestor na zlepšenie výkonu tradičnejších technológií pohonu, než sa v snahe znižovať emisie EÚ prepracuje k rozšíreniu elektromobilov. Eberhard Rhein vo svojom príspevku na BlogActive upozornil, že neriešia narastajúci problém upchávania cestných ťahov.
07-07-2011

USA a EÚ by mali do roku 2025 stanoviť prísnejšie štandardy efektívnosti palív

V snahe bojovať s klimatickou zmenou by mali Spojené štáty a Európska únia stanoviť vyššie štandardy palivovej efektívnosti pre automobily. Podľa Eberharda Rheina by mali takisto spolupracovať s regulačnými agentúrami z ďalších krajín s cieľom vytvoriť harmonizované svetové štandardy.
17-01-2011

EU by sa nemala vyhýbať stanoveniu cieľov CO2 pre dopravu

Ak chce EÚ dosiahnuť svoj cieľ redukcie emisií skleníkových plynov do roku 2050 o 80 – 95%, bude musieť prijať v dopravnej politike iný prístup, píše Christian Egenhofer z Centra pre európske politické štúdiá (CEPS).
08-10-2010

Európa sa obracia doprava

Čo sa stalo s tými dobrými Európanmi, s tými príjemnými ľuďmi v malých štátikoch na severe, ktoré sa radi pokladali za svetových preborníkov v slobode a tolerancii?
Ekonomika 12-01-2005

Mýtné v Německu – proč tolik spěchu?

Komentár sa zaoberá problematikou vyberania poplatkov za diaľničnú prepravu, pričom porovnáva výhody rôznych systémov.
Ekonomika 09-07-2003

Kanál Dunaj-Odra-Labe v európskom kontexte

Analýza sa zaoberá projektom vytvorenia transeurópskych sietí, predovšetkým z hľadiska ich skutočnej nákladovosti a dopadu na životné prostredie.