Ekonomika Archives

 • Spotreba mäsa na Slovensku stúpa

  30-10-2019

  Spotreba mäsa na Slovensku je mierne pod priemerom EÚ, v posledných rokoch však stúpa. V našom jedálničku dlhodobo dominuje bravčové.

 • V celoživotnom vzdelávaní zaostávame za európskym trendom

  Spoločnosť 21-10-2019

  Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším podielom ľudí zúčastňujúcich sa na celoživotnom vzdelávaní. Posledných 15 rokov ich podiel na populácii vo veku 25-64 rokov stagnuje okolo 4 percent

 • Patentové prihlášky a inovačná výkonnosť

  02-10-2019

  Počet patentových prihlášok zo Slovenska postupne rastie, v porovnaní s inými krajinami Európskej únie je však stále nízky. V celkovom hodnotení inovačnej výkonnosti patríme medzi miernych inovátorov.

 • Obchodné dohody EÚ

  26-09-2019

  V posledných rokoch uzavrela EÚ obchodné dohody s viacerými dôležitými obchodnými partnermi. V slovenskom zahraničnom obchode dominujú členské krajiny Únie.

 • Štruktúra trhu práce: prevládajú zamestnanci na TPP

  Sociálna politika 24-09-2019

  Takmer 80 percent ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku tvoria zamestnanci, podobne ako v EÚ. Oproti európskemu priemeru však máme menší podiel ľudí pracujúcich na čiastočné úväzky.

 • Investície do výskumu závisia od eurofondov

  17-09-2019

  Investície do slovenského výskumu a vývoja postupne rastú. Problémom je však priveľká závislosť na zahraničných zdrojoch - najmä európskych fondoch.

 • Slovenský export do krajín EÚ

  10-07-2019

  Dominantná časť slovenského exportu smeruje na jednotný európsky trh. Do členských krajín EÚ vyvážame viac ako 85 % tovarov. Z krajín EÚ pochádza približne 80% dovážaných tovarov.

 • Emisie z dopravy rastú

  Ovzdušie 28-05-2019

  Podiel dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ rastie. Asi tretinu emisií z dopravy vyprodukuje nákladná a autobusová doprava. Na Slovensku je to 45 percent.

 • Podiel verejnej dopravy na osobnej doprave

  Doprava 21-05-2019

  Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom verejnej dopravy - vlakov, autobusov a trolejbusov. Aj tak však tri štvrtiny dopravy osôb zabezpečujú osobné autá.

 • Rozdiely v platoch mužov a žien

  Sociálna politika 09-05-2019

  Priemerný zárobok žien na Slovensku je o 19 percent nižší, než priemerný zárobok mužov. Priemer EÚ je 16,2 percenta.

 • Miera zamestnanosti v 1997-2018

  25-04-2019

  Miera zamestnanosti na Slovensku sa od konca 90. rokov miere zvýšila. V krajinách EÚ-15 však rástla rýchlejšie, a dnes zaostávame nie len za najúspešnejšími, ako je Dánsko, ale aj za priemerom európskej pätnástky.

 • Index ľudského rozvoja na Slovensku rastie

  Sociálna politika 16-04-2019

  Index ľudského rozvoja (HDI) na Slovensku dlhodobo rastie. Po vstupe do EÚ sa postupne priblížil k priemeru EÚ-15.