Ekonomika Archives

 • Obehové hospodárstvo: Viac ako recyklácia

  Špeciál | Veda a inovácie 07-12-2015

  Výrobky možno nanovo navrhnúť tak, aby sa používali dlhšie, aby sa dali opravovať, modernizovať alebo prerábať. Poslednou možnosťou, ktorá „minimalizuje únik zdrojov z kruhu“ je recyklácia.

 • Ekonomické priority Junckerovej Komisie

  Budúcnosť EÚ 26-10-2015

  Európska komisia Jeana-Clauda Junckera si na začiatku svojho mandátu (2014) zadefinovala 10 hlavných priorít. Prehľad ekonomických priorít Komisie nájdete v tomto súbore liniek.

 • TTIP: Čo je v stávke pre malé a stredné podniky

  Podnikanie 29-06-2015

  Testom úspechu obchodnej a investičnej dohody medzi EÚ a USA bude to, ako uľahčí expanziu malým a stredným firmám.

 • Regulácia tabakových výrobkov v EÚ

  Daňová politika 11-03-2015

  EÚ dokončila revíziu tabakovej smernice, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2016. Implementácia na národnej úrovni aktuálne prebieha, pričom viaceré krajiny EÚ zvažujú alebo zavádzajú opatrenia nad schválený európsky rámec.

 • Boj proti plytvaniu potravinami

  Potravinárstvo 10-01-2015

  Tretina svetových potravín končí v koši. Odpad vzniká v rovnakom pomere v rozvojových aj v rozvinutých krajinách. V samotnej Európskej únii ročne vyprodukujeme 100 miliónov ton potravinového odpadu. Relatívne nová téma na európskej úrovni prechádza v ostatných rokoch dynamickým vývojom.

 • Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo

  Obchodné dohody 30-11-2014

  Bezprecedentná dohoda medzi dvoma najväčšími ekonomickými blokmi - EÚ a USA - zamestnáva negociátorov, politikov a občiansku spoločnosť v celej Európe. Kým pre jedných je lacným prorastovým stimulom, pre druhých nástrojom korporácií v snahe o oslabenie demokratických vlád.

 • Program Tvorivá Európa

  Veda a inovácie 03-06-2014

  Program Tvorivá Európa (Creative Europe) je komunitárny grantový program EÚ na podporu umenia a kreatívneho priemyslu.

 • Oceľ: Akčný plán pre budúcnosť odvetvia

  Podnikanie 25-04-2014

  Európska komisia predstavila v roku 2013 akčný plán pre oceľ, v ktorom analyzuje výzvy a prináša návrhy opatrení, pripomína strategický význam odvetvia v EÚ a tiež úzke väzby na ďalšie priemyselné sektory. Slovensko naň ako prvá členská krajina nadviazala vlastnou národnou stratégiou.

 • Hospodárske riadenie EÚ – heslár 2

  19-02-2014

  Ekonomická a finančná kríza naplno odhalili nedostatky v hospodárskych a fiškálnych politikách. Členské krajiny preto prijímajú opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia. Jeho súčasťou sú zároveň preventívne kroky s cieľom zabrániť opakovaniu kríz v budúcnosti.

 • EÚ sa bráni proti falšovanému tovaru

  Daňová politika 10-01-2014

  V roku 2012 európski colníci zadržali spolu takmer 40 miliónov falšovaných výrobkov za približne miliardu eur. Väčšiu ochranu proti tovaru porušujúcemu práva duševného vlastníctva by mali priniesť nové pravidlá platné od januára 2014.

 • COSME: Prvý program EÚ pre malé a stredné podniky

  28-11-2013

  Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME má na obdobie 2014 – 2020 rozpočet 2,3 miliardy eur. Cieľom je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

 • Ceny elektriny a konkurencieschopnosť priemyslu

  Energetická účinnosť 21-11-2013

  Európska únia by rada nastúpila cestu priemyselnej renesancie a zastavila deindustrializáciu. Ako jedna z veľkých prekážok konkurencieschopnosti podnikov sa ukazujú vysoké ceny elektriny v porovnaní s inými regiónmi sveta, ale tiež v rámci samotnej Únie.

 • Kam smeruje EÚ?

  Budúcnosť EÚ 03-10-2013

  Kríza v eurozóne naštartovala zmeny s väčším rozsahom ako predpokladala Lisabonská zmluva. Ich výsledkom bude iná únia než by si pred pár rokmi vedel ktokoľvek predstavil. Ako ďaleko až budeme ochotní zájsť?

 • Čo robí EÚ proti kríze?

  01-10-2013

  Nástroje EÚ na skrotenie krízy sú výrazné, ale stále obmedzené. Ponúkame ich prehľad na jednom mieste.

 • Internetová ekonomika – prísľub návratu k rýchlemu rastu

  Špeciál | Veda a inovácie 30-09-2013

  Vplyvom krízy zanikli milióny pracovných miest a krajiny hľadajú efektívne stratégie ich tvorby. Internetová ekonomika vykazuje obrovský rastový potenciál a digitálna agenda je vysoko v rebríčku politických priorít. Otázne však ostáva, či lídri členských dokážu využiť príležitosť pre modernizáciu európskej ekonomiky.

 • Budúcnosť platobných služieb

  Podnikanie 11-06-2013

  Smernica o platobných službách bola prijatá v marci 2007, pričom odvtedy došlo k obrovskému rozmachu inovatívnych platobných služieb. Viac ako tretina občanov EÚ už nakupuje na internete a viac ako polovica vlastní smartfón, ktorý sprístupňuje mobilné platby. Európska komisia sa preto rozhodla reagovať na hlavné zmeny spôsobu, akým Európania nakupujú a platia.

 • Kreatívna ekonomika

  Veda a inovácie 11-03-2013

  Jedným zo sektorov, pre ktoré môže kríza znamenať nový impulz, je kreatívny priemysel. Pred krízou rástol na dvojciferených číslach a v EÚ dnes tvorí okolo 4 % HDP. Európska komisia spúšťa nový integrovaný program na podporu tohto segmentu.

 • Kroky ku skutočnej hospodárskej a menovej únii

  Budúcnosť EÚ 18-12-2012

  Kríza odhalila nedostatky v architektúre bloku s eurom. Na zaistenie jej dlhodobej stability európske inštitúcie prijímajú opatrenia, ktoré reagujú na vnútorné aj vonkajšie výzvy, ktorým eurozóna a jej jednotliví členovia v súčasnosti čelia.

 • Príjmy z emisií: Kam s nimi?

  Regionálny rozvoj 07-12-2012

  Európsky systém obchodovania s emisiami čakajú od budúceho roku zásadné zmeny. Členské štáty sa napríklad samostatne rozhodovali, na aké účely použijú výnosy získané z aukcií povoleniek. Slovensko podporí hlavne veľké infraštruktúrne projekty, Nemecko všetky prostriedky venuje na projekty ochrany klímy a rozvoja obnoviteľnej energie, Bulharsko nezabúda ani na rozvoj elektromobility.

 • Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

  Veda a inovácie 28-11-2012

  V roku 2013 bude mať Európske hlavné mesto kultúry svojho prvého slovenského zástupcu - východoslovenskú metropolu Košice. Pre tamojších obyvateľov to znamená nielen bohatý kultúrny program, ale aj možnosť prilákať investorov a nové myšlienky.

 • Banková únia

  19-09-2012

  Európska komisia predložila ambiciózny plán pre jednotný dohľad nad bankami, ktorý je základom bankovej únie. Členské štáty sa však v názoroch rozchádzajú a stanovený čas na vyjednávania je krátky.

 • Spoločná poľnohospodárska politika – neustála reforma?

  Potravinárstvo 14-05-2012

  Súčasná podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) platí od januára 2014. Je to najväčšia reforma za posledné dekády. Rodila sa v širokej diskusii od apríla 2010 a minulý rok pre ňu znamenal prechodné obdobie.

 • Hospodárske riadenie EÚ – heslár

  02-04-2012

  Ekonomická a finančná kríza naplno odhalili nedostatky v hospodárskych a fiškálnych politikách. Členské krajiny preto prijímajú opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia. Jeho súčasťou sú zároveň preventívne kroky s cieľom zabrániť opakovaniu kríz v budúcnosti.

 • Nová európska zmluva – v ústrety viacrýchlostnej Únii?

  30-12-2011

  Všetky členské štáty, okrem Británie a Českej republiky, sa dohodli na novej zmluve, ktorá má sprísniť fiškálnu disciplínu a prehĺbiť hospodársku integráciu, čo má prispieť k záchrane európskej meny.